Město Polička

Úřední deska

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/10926/2021
 vyvěšeno:
6. 5. 2021
 sejmuto:
21. 5. 2021