Město Polička

Úřední deska

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/06234/2022
 vyvěšeno:
14. 3. 2022
 sejmuto:
3. 1. 2023