Město Polička

Úřední deska

Zveřejnění informace o Stanovisku SEA k návrhu koncepce "Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/18742/2022
 vyvěšeno:
29. 7. 2022
 sejmuto:
15. 8. 2022