Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Modernizace silnice II. třídy II/362 Polička - Jedlová

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/26517/2022
 vyvěšeno:
2. 11. 2022
 sejmuto:
5. 12. 2022