Město Polička

Úřední deska

Zveřejnění informace o Stanovisku SEA k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027“

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/27848/2022
 vyvěšeno:
21. 11. 2022
 sejmuto:
7. 12. 2022