Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Prodejna LIDL Polička - SO 002.2 Úprava silnice II/363

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/06584/2023
 vyvěšeno:
13. 3. 2023
 sejmuto:
29. 3. 2023