Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

místní komunikace ulice Eimova parcela parcelního čísla 5911/1 k.ú. Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/12519/2023
 vyvěšeno:
26. 5. 2023
 sejmuto:
12. 6. 2023