Město Polička

Úřední deska

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Modřec - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/14708/2023
 vyvěšeno:
29. 5. 2023
 sejmuto:
28. 5. 2024