Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení na místní komunikaci ulice Luční v Poličce, při akci: "Retail park Polička"

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/23230/2023
 vyvěšeno:
30. 8. 2023
 sejmuto:
29. 9. 2023