Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

místní komunikace ulice Eimova parcela parcelního čísla 5911/1 v k.ú. Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/23739/2023
 vyvěšeno:
4. 9. 2023
 sejmuto:
20. 9. 2023