Město Polička

Úřední deska

Veřejná vyhláška - výzva - návrh opatření obecné povahy

povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber)

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/31406/2023
 vyvěšeno:
21. 11. 2023
 sejmuto:
7. 12. 2023