Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy PPK v Poličce

místní komunikace parcela parcelního čísla 5537/27 ulice V. Hálka v katastrálním území Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/03929/2024
 vyvěšeno:
5. 2. 2024
 sejmuto:
21. 2. 2024