Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička

místní komunikace ulice Dukelská parcela parcelního čísla 5991/2, místní komunikace ulice Luční parcela parcelního čísla 5991/1 a 2109/1 v katastrálním území Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/04632/2024
 vyvěšeno:
9. 2. 2024
 sejmuto:
26. 2. 2024