Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

místní komunikace ulice Erbenova parcela parcelního čísla 2898/96 v katastrálním území Polička

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/12271/2024
 vyvěšeno:
11. 4. 2024
 sejmuto:
29. 4. 2024