Město Polička

Úřední deska

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Modřec - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/13338/2024
 vyvěšeno:
18. 4. 2024
 sejmuto:
18. 4. 2025