Město Polička

Úřední deska

rozhodnutí o umístění stavby: IV-12-2026778, SY_Korouhev pč_1703_3 KVN,DTS,KNN, k.ú. Korouhev

IV-12-2026778, SY_Korouhev pč_1703_3 KVN,DTS,KNN, k.ú. Korouhev

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/21905/2024
 vyvěšeno:
26. 6. 2024
 sejmuto:
12. 7. 2024