Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička

místní komunikace (chodník) parcela parcelního čísla 6277/2 ulice Smetanova v katastrálním území Polička

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/23259/2024
 vyvěšeno:
3. 7. 2024
 sejmuto:
19. 7. 2024