Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička

místní komunikace ulice P. Jilemnického, parcela parcelního čísla 2379/12 v katastrálním území Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/23345/2024
 vyvěšeno:
3. 7. 2024
 sejmuto:
19. 7. 2024