Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

silnice II/362 v katastrálním území Modřec

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/23633/2024
 vyvěšeno:
8. 7. 2024
 sejmuto:
24. 7. 2024