Město Polička

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města Poličky k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do zastupitelstva města Poličky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (zde).

Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 30. 8. 2022.