Město Polička

Oznámení o vyhrazení volebních ploch pro vylepení volebních plakátů

Oznámení o vyhrazení volebních ploch pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň v návaznosti na § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Od 7. září 2022 od 10.00 hodin budou pro účely volební kampaně volebním stranám zaregistrovaným pro volby do zastupitelstva města Poličky k dispozici trojhrany, umístěné ve spodní části Palackého náměstí.

Každá ze 7 volebních stran bude moci využít celou plochu jednoho trojhranu.

Prosíme o dodržení zásady rovnosti kandidujících volebních stran.