Město Polička

Zpráva o uplatňování ÚP Bystré za období 3/2016 - 3/2023

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu.

Zpráva o uplatňování ÚP Bystré za období 3/2016 - 3/2023 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána v souladu s příslušnými §§ stavebního zákona a následně byla předložena zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo města Bystré schválilo zprávu na svém zasedání dne 14. 6. 2023 usnesením č. 5.

Zpráva neobsahuje pokyny pro pořízení změny ÚP Bystré.