Město Polička

Bezplatná linka pro hlášení poruch na veřejném osvětlení

Od poloviny roku 2003 spravuje, provozuje a opravuje veřejné osvětlení (VO) na území města a městských částí Lezník, Střítež a Modřec společnost Osvětlení a energetické systémy a.s. (dříve CITELUM a.s.). 

Upozorňujeme občany na možnost nahlásit veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu a opravy VO telefonicky přímo na dispečink správce VO na bezplatné lince: 800 101 109 nebo na e-mail: OndrejJ@o-es.cz. Pro přesnou lokalizaci poruchy je nejlépe sdělit číslo světelného bodu uvedené na štítku sloupu VO a stručně poruchu popsat.