Město Polička

Informace o množství vytříděného elektroodpadu v roce 2023

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si ho bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu, který obsahuje řadu i zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění jeho správné recyklace přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné materiálové využití (až 95 %) a patří mezi základní principy cirkulární ekonomky.

Jakým rozsahem naši občané v roce 2023 přispěli k ochraně životnímu prostředí, se dozvídáme z certifikátu společnosti ASEKOL a osvědčení společnosti ELEKTROWIN a.s. (viz. příloha). Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Odevzdávejte elektrospotřebiče na sběrný dvůr, do červených kontejnerů, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.