Město Polička

Úvodní fotografie ke článku

Anketa - volnočasové aktivity dětí v Poličce

A co děti… mají si kde hrát? Jak tráví…

Výběrové řízení hrad Svojanov - ředitel, ředitelka

Město Polička vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Hrad Svojanov Termín podání přihlášek je do 7. března 2024 Více informací na úřední desce MěÚ Polička https://www.policka.org/mesto-a-urad/uredni-deska/detail/2626620

Poplatky v roce 2024

Místní poplatek za komunální odpad Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, byl stanoven poplatek na rok 2024 ve výši 996 Kč za osobu nebo za objekt bez trvalého pobytu. Poplatníkem zmíněného poplatku je: 1. fyzická osoba přihlášená v obci (tj. občan ČR přihlášený k trvalému…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. února 2024

RM doporučuje ZM schválit záměr financování stavby „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“ z rozpočtu města Poličky na roky 2024 až 2025 dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace POST BELLUM, z. ú., se sídlem Praha 2, na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM…

Výroční zpráva za rok 2023 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023 dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Povinný subjekt: Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, IČ 00277177  1)  V roce 2023 bylo podáno 20 písemných žádostí o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění…

Inzerce - Pardubický kraj

Konkurz - ředitelé školských zařízení Pardubického kraje - podrobnosti najdete v příloze

Tylův dům hostil sportovce již popatnácté!

Slavnostní večer v zcela zaplněném sále Tylova domu v Poličce patřil ve středu 14. února sportovcům. Uskutečnil se zde již patnáctý galavečer spojený s vyhlášením ankety o nejúspěšnějšího sportovce okresu Svitavy.  Večerem provázel jako vždy výborný Radek Šilhán. A že nebylo lehké vítěze vybrat svědčí i fakt, že organizátoři letos vyhodnotili…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání pro paní Vladimíru Střílkovou

17. 2. 2024 slaví významné životní jubileum ředitelka MŠ Polička, Palackého nám.  paní Vladimíra Střílková. K blahopřání se připojilo i vedení města Poličky a další…

Informace o rekonstrukci silnice I/34 v Poličce

Od dubna do července 2024 bude probíhat rekonstrukce části silnice I/34 mezi Masokombinátem Polička a evangelickým kostelem (ul. Starohradská, Vrchlického a část nábřeží Svobody). Investor akce je ŘSD ČR, zhotovitelem je Skanska a.s.  Bude se jednat o částečnou uzavírku a doprava bude aktuálně řízena dočasným dopravním značením. 

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Dolní Předměstí Ulice: Haškova Číslo: 418 pop. Voda nepoteče: v řadovce domů od č.p.419 po č.p.411                           …

Úvodní fotografie ke článku

Děti přinesly „masopust“

V úterý 13. února přinesly děti a paní učitelky z MŠ na Palackého nám. jako každý rok masopustní veselí do chodeb městského úřadu. Předvedly své krásné karnevalové…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Polička-Město Ulice: celá ul. Kostelní a č.p.51 U Masných krámů Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Úvodní fotografie ke článku

Za  obdivuhodnou meziválečnou architekturou

Muzeum zve na procházku  Procházka připomene jeden…

Úvodní fotografie ke článku

Vítáme prvního občánka roku 2024

Prvním občánkem tedy občankou města Poličky 2024 je…

Finanční úřad Svitavy v Poličce

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, pořádá výjezd svých zaměstnanců za účelem podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob a poskytováním informací s tím spojených. obec Polička  12.03.2024 8:00-14:00 MěÚ Polička

Úvodní fotografie ke článku

Listování

14. března 2024 v Divadelním klub Polička - program - viz příloha

Nabídka práce - Charita Polička

  _ sociální pracovník/pracovnice v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi _ sociální pracovník/pracovnice do střediska Otevřené dveře   Detailní info o nabízených pozicích:  https://policka.charita.cz/kdo-jsme/volna-mista/

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - POKOS

Městský úřad Polička obdržel dne 21. 1. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 5. února 2024

RM návrh rozpočtu projednala a doporučuje ZM vyřadit z návrhu rozpočtu položku ve výši 1 000 tis. Kč u kapitoly 02 – Životní prostředí a vodní hospodářství na řádku č. 67 Zachycování dešťových srážek u zimního stadionu a takto upravený návrh rozpočtu města Poličky na rok 2024 následně schválit. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o provozování…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060938715 Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 28. 2. 2024 od 8:30 do 15:00 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Polička (okres Svitavy) část obce Polička-Město Kostelní: č. p. 77,…

Prodej parcel pro výstavbu rodinných domů – 1. etapa JIH I

Prodej parcel pro výstavbu rodinných domů – 1. etapa JIH I

Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2024 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2024“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat…

Úvodní fotografie ke článku

Poličští prvňáčci korunováni

Starosta města Jaroslav Martinů a místostarosta Pavel Štefka…

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. 1. 2024

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2024 dle důvodové zprávy. RM ve věci nalezených jízdních kol z roku 2020 schvaluje likvidaci 3 ks nefunkčních jízdních kol dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou…

Rada města doporučila referendum o hazardu

Rada města Poličky dne 8. ledna 2024 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o vyhlášení místního referenda ve věci hazardu na území města Poličky. Referendum by podle návrhu mělo proběhnout v červnu v termínu konání voleb do Evropského parlamentu, tedy ve dnech 7.- 8. 6. 2024. Jaký je důvod tohoto rozhodnutí a co mu předcházelo? Na konci minulého roku vzbudilo negativní reakce mezi řadou…

Úvodní fotografie ke článku

 Beseda s pracovníkem záchranné stanice Pasíčka

Záchranná stanice Pasíčka a Městská knihovna Polička vás zvou na besedu o ochraně zvířat. Setkání se bude konat ve středu 21. února 2024 v 18:00. Naučte se, jak postupovat při nálezu zraněného či…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam stavebních projektů

Městský úřad Polička obdržel dne 2. 1. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavby fotovoltaických elektráren

Městský úřad Polička obdržel dne 5. 1. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nabídka práce - Charita Polička

Nové pracovní pozice: vedoucí Občanské poradny a Peer konzultant/ka v Centru duševního zdraví. https://policka.charita.cz/kdo-jsme/volna-mista/peer-konzultant-v-centru-dusevniho-zdravi/ a  https://policka.charita.cz/kdo-jsme/volna-mista/vedouci-obcanske-poradny/  

Informace z Bytové komise

Bytová komise vyzývá stávající žadatele o nájem obecního bytu k aktualizaci jejich žádosti na Odboru správy majetku – Romana Findejsová, DiS., findejsova@policka.org , 461 723 813. Zároveň připomínáme všem občanům možnost si podat žádost o nájem obecního bytu ve velikosti 1+kk až 3+1. Přidělování bytů probíhá průběžně během roku vzhledem k aktuální…

Úvodní fotografie ke článku

Tradiční setkání s podnikateli

Každoroční setkání vedení města s podnikateli…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060926444 Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 2. 2. 2024 od 8:00 do 13:30 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Úvodní fotografie ke článku

Víkendové bruslení na Synském rybníku

Zamrzlý poličský rybník přilákal minulý…

Úvodní fotografie ke článku

Divadelní představení Kytice

dne 27.2.2024 - velký sál Tylova domu  Mimořádným divadelním počinem bude ztvárnění „Kytice“ Karla Jaromíra Erbena, kterou do Tylova domu v Poličce v režii Michaela Taranta přijede ve dvou…

Úvodní fotografie ke článku

Vzhůru do středověku - výstava v poličském muzeu

V POLIČSKÉM MUZEU ZAŽIJETE STŘEDOVĚK NA VLASTNÍ…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - spisová značka, spisový přehled

Městský úřad Polička obdržel dne 28. 12. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled rozhodnutí a opatření staveb. úřadu

Městský úřad Polička obdržel dne 2. 1. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060931076 Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie dne 30. 1. 2024 od 8:30 do 15:30 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Pomoc ukrajinským občanům

OSVZ MěÚ Polička informuje, že v případě potřeby se ukrajinští uprchlíci mohou obracet na  Bc. Chemišincovou Šárku, kontakt – 461 723 848, 733 713 627. Také mohou využít pomoci  Oblastní charity Polička: https://policka.charita.cz/jak-pomahame/obcanska-poradna/ https://policka.charita.cz/jak-pomahame/sance-pro-rodinu/ Nebo na www.nasiukrajinci.cz

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. ledna 2024

RM schvaluje uzavření smlouvy na poskytování mobilních a datových služeb s firmou T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM rozhodnout o vyhlášení místního referenda na území města Poličky o regulaci hazardu podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, a to v termínu konání voleb do Evropského parlamentu 7. 6. - 8. 6.…

Úvodní fotografie ke článku

Autorské čtení - Honý a já

Pozvánka na autorské čtení knihy "Honý a já" od Marie Chválové, která otevřeně vypráví příběh lásky a života s manželem Janem. Autorka sdílí jejich společnou cestu…

Úvodní fotografie ke článku

Listování - Holčička a cigareta

21. ledna 2024 - Divadelní klub Polička od 18 hod. 

Úvodní fotografie ke článku

Tři králové v Poličce vykoledovali opět rekordní částku!

Poličská Tříkrálová sbírka byla sečtena! V pondělí 8. ledna byl v budově Oblastní charity Polička pečlivě spočítán obsah všech 50 pokladniček a dobrou zprávou je, že letošní…

Úvodní fotografie ke článku

Tylův dům zve na své programy

 17.1.2024 Truhlík a Truhlička – STOLOVÁNÍ                                                        …

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání paní Miladě Kalinovské

27. prosince 2023 oslavila významné životní jubileum…

Bezplatná linka pro hlášení poruch na veřejném osvětlení

Od poloviny roku 2003 spravuje, provozuje a opravuje veřejné osvětlení (VO) na území města a městských částí Lezník, Střítež a Modřec společnost Osvětlení a energetické systémy a.s. (dříve CITELUM a.s.).  Upozorňujeme občany na možnost nahlásit veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu a opravy VO telefonicky přímo na dispečink správce VO na bezplatné…

Tříkrálová sbírka

V sobotu 6.ledna 2024 v Poličce proběhne Tříkrálová koleda. Koledníci zazvoní na vaše dveře v průběhu sobotního dne. Děkujeme za jejich přijetí. V sobotu 6. ledna 2024 proběhne také živý betlém na Palackého náměstí před radnicí. Začátek představení živého betléma je v 9 hodin. Vystoupí okolo 50 postav a uvidíte i živá zvířata. Poklonit Svaté…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 24. 1. 2024 od 8:30 do 15:00 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Úvodní fotografie ke článku

Participativní rozpočet 2. ročník

Město Polička vyhlašuje 2. ročník Poličského participativního rozpočtu. Participativní rozpočet je moderním prostředkem k obohacení vztahů mezi občany města Poličky navzájem, taktéž mezi občany, politiky a úředníky…

Usnesení přijatá na 30. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. 12. 2023

RM schvaluje poskytnutí okamžitého peněžitého daru na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě UK ve výši 20 tis. Kč dle důvodové zprávy. Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje,…

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2024 naleznete v příloze tohoto článku.

Město Polička vyjadřuje hlubokou soustrast

Město Polička vyjadřuje hlubokou soustrast všem rodinám a blízkým, obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Rada města Poličky v pátek 22. 12. 2023 zároveň rozhodla o okamžité finanční podpoře, která bude zaslána do sbírky Nadačního fondu UK na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě UK. Naděžda Šauerová, tisková…

Pietní místo na náměstí

Uctít památku obětí tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze můžete na Palackého náměstí u morového sloupu. Město Polička zde vytvořilo pietní místo.

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - leden 2024

Vážení diváci a příznivci Tylova domu, v neděli 7. ledna v 19 hodin společně přivítáme nový rok koncertem Moniky Absolonové za doprovodu pianisty Ondřeje Hájka a sboristů Andrey Holé a Ondřeje Izdného.…

Úvodní fotografie ke článku

PF 2024

Pohádkové dny nejen v zimě přeje město Polička!

Úvodní fotografie ke článku

Vánoční zastavení

V úterý 19. prosince 2023 navštívil starosta města Jaroslav Martinů a místostarosta Pavel Štefka děti a zaměstnance Dětského domova v Poličce.  Setkání se konalo v domě, který děti obývají…

Usnesení přijatá na 29. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 12. 2023

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.799 Kč/měsíc. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení…

Úvodní fotografie ke článku

Vánoční výlohy v Poličce

Fotografie poličských vánočně vyzdobených výloh…

Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. 12. 2023

ZM schvaluje program zasedání. ZM volí za členy návrhové komise RNDr. Evu Skalníkovovu, Mgr. Elišku Hrubou a Mgr. Martina Klepárníka. ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a p. Jiřího Trávníčka. a/ ZM ukládá starostovi města předložit na příští zasedání ZM přehled investičních akcí v tomto členění: investiční…

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Borová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                    V Poličce, dne 18. 12. 2023   OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Pracovní pozice Oblastní charita Polička

Oblastní charita Polička hledá pracovníka/pracovnici na pozici _zdravotní sestra_ do Domácí zdravotní péče Co Vás čeká: Komplexní zdravotní péče v domácím prostředí…

Klub zdraví zve na vánoční posezení

Adventní svátky jsou nejen svátky klidu a míru, ale jsou to také svátky jídla. Přiznejme si na rovinu, že většina z nás toho v prosinci sní mnohonásobně více než po zbytek roku. Protože ten zbytek bramborového salátu se přeci nemůže vyhodit, někdo ho musí dojíst. A odmítnout ochutnat cukroví na návštěvě, to také nejde, to by přeci bylo neslušné. Náš…

Rozpočtové opatření č. 5/2023

Rozpočtové opatření č.5/2023

Rozpočtové provizorium 2024

Rozpočtové provizorium 2024

Poskytování dotací z rozpočtu města Poličky

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 7.12.2023 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky, Programy podpory komisí a výboru a Dotační programy města Poličky na rok 2024. Zásady poskytování dotací, programy komisí a výboru, Dotační program na rok 2024 s termíny pro předkládání žádostí a formuláře žádosti o…

Usnesení přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. prosince 2023

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce“ Parkoviště na ul. Luční v Poličce vč. projektové dokumentace pro rozhodnutí stavebního úřadu a pro provedení stavby“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč,  dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Směrnici Rady města Poličky o poskytování příspěvků na nákup pracovních…

OZV o místním poplatku za povolení k vjezdu s motor. vozidlem do vybraných míst a částí měst

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 7. prosince 2023 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní…

OZV města Poličky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 7. prosince 2023 usnesením č. 6 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní…

OZV města Poličky o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 7. prosince 2023 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní…

OZV města Poličky o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 7. prosince 2023 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní…

OZV města Poličky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 7. prosince 2023 usnesením č.  9 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní…

Úvodní fotografie ke článku

Tylův dům uzavřen pro veřejnost od 27. 12. 2023 do 02. 01. 2024

Vážení diváci a návštěvníci Tylova domu, Tylův dům bude ve dnech 27. 12. 2023 – 02. 01. 2024 uzavřen pro veřejnost. Kancelář Tylova domu pro vás bude opět otevřena od středy 03. 01. 2024 v otevírací…

Úvodní fotografie ke článku

Nové karty pro vjezd do centra Poličky

Tříleté karty umožňující vjezd do historického centra města Poličky končí svoji platnost ke dni 31. 12. 2023. Již nyní jsou k dispozici na služebně Městské policie Polička nové karty pro rok 2024 - 2026. …

Sportovec města Poličky za rok 2023

Sportovní komise města Poličky vyhlašuje anketu o Sportovce města Poličky za rok 2023. Slavnostní vyhlášení této ankety se uskuteční dne 12. 4. 2024 od 18.00 hodin v malém sále Tylova domu. Nominace sportovců v kategoriích žáci, dorost jednotlivci a žáci, dorost kolektivy, krajánek zasílejte průběžně na e-mail: matousmilan@seznam.cz nejpozději do 16. 2. 2024. V nominaci uveďte sportovní výsledky…

Úvodní fotografie ke článku

Nové hlasovací zařízení pro poličské zastupitele

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 bude při zasedání městského…

Omezení provozu matriky

Upozorňujeme občany, že matrika bude v úterý 5.12.2023 uzavřena.

Úvodní fotografie ke článku

Nebezpečí v ulicích města

Upozorňujeme tímto občany na vážné nebezpečí…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vodní dílo

Městský úřad Polička obdržel dne 16. 11. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. listopadu 2023

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2023 dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2024 dle důvodové zprávy takto: a/ Čerpání běžných výdajů měsíčně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2023. Výjimku lze uplatnit v případě…

Úvodní fotografie ke článku

Jak na úsporné bydlení?

Na otázky, jak uspořit a jaké programy lze využít,…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - prosinec 2023

Milí diváci a příznivci Tylova domu, v sobotu 2. prosince v 17:00 na Palackého náměstí rozsvítíme společně s městem Polička vánoční strom. Bohatý doprovodný program, který začne…

Signál v Poličce je zpět

Signál v Poličce je zpět a již od 16.11. 2023 v provozu. Nyní se řeší pouze optimalizace, aby nedocházelo k rušení TV signálu. "Vše by mělo být v pořádku a signál pro Poličku je opět plně funkční," informuje tiskový mluvčí společnosti CETIN a.s. Adam Zbiejczuk. V červenci 2023 došlo k podpisu dohody s Poličskou nemocnicí,  s. r. o.  o možnosti umístění…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání poličským šampionům

Že máme v Poličce nejlepší jezdce slalomového skateboardingu na světě? Ano, máme a výsledky tohoto roku to opět dokazují. Úspěšní šampioni a mezi nimi mistři světa informovali o svých…

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 11. 2023

RM schvaluje záměr prodeje traktorového nosiče zemědělského nářadí RS09 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 314, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička,  se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Výše…

Denní stacionář v Bystrém přijímá klienty i z okolí

DOMOV Bystré, o.p.s. otevírá od roku 2024 novou sociální službu a přijímá do ní klienty. Denní stacionář pomáhá seniorům, osobách se zdravotním postižením a chronickým onemocněním od 40. Náplní činnosti stacionáře je se o klienta postarat v jeho potřebách, zajistit jeho aktivizaci, prevenci osamělosti a zastoupit v péči hlavních pečující. Klienta…

Program MaTami - prosinec 2023

Vážení příznivci MaTami, aktuality sledujte na webových stránkách www.matami.cz nebo www.facebook.com/RCMaTami. Dotazy rádi zodpovíme na matami@matami.cz.  Od 23. 12. 2023- 1. 1. 2024 bude centrum uzavřeno. Přejeme poklidný adventní čas. Tým MaTami Poradny - pro širokou veřejnost, bez objednání Poradna zdravého životního stylu (Mgr. Kateřina Dobiášová) 4. 12. 2023 (pondělí) …

Na co nebyl prostor se zeptat v ambulanci?

beseda v Městské knihovně Polička 12.12.2023 od 16:30 hodin se uskuteční v Městské knihovně Polička beseda s gynekoložkou MUDr. Mgr. Ester Hladíkovou, dětskou lékařkou MUDr. Danielou Juklovou a dětskou sestrou Ivou Bartošovou. Zájemkyně, registrujte se na info@novomestskagynekologie.cz

Úvodní fotografie ke článku

Vánoční inspirace

Neděle 3. 12. 2023 od 13 do 17 hodin Tylův dům Vás zve na 25. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční tématikou. Přijďte do Tylova domu strávit příjemné odpoledne první adventní…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - PD, rozhodnutí a stanoviska

Městský úřad Polička obdržel dne 2. 11. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů

Městský úřad Polička obdržel dne 24. 10. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Lezník Ulice: Číslo: 83 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                          od:…

Dobré dopoledne z Poličky

Celé dopoledne ve středu 8. 11. 2023  na Českém rozhlase Pardubice patřilo Poličce! Rozhovory o životě v našem městě, o našich památkách, zajímavosti.  Poslechněte si! https://pardubice.rozhlas.cz/ Zde si můžete poslechnout vysílání z našeho města.  Dobré dopoledne z Poličky odstartovalo v 9 hodin! https://program.rozhlas.cz/zaznamy?_gl=1*higjpo*_ga*MTI1MzQ4NzMyMi4xNjk3MDA0MTYy*_ga_NHXTP7RWNV*MTY5OTUxMTgwMi41LjEuMTY5OTUxMTgyNi4wLjAuMA..#/pardubice/2023-11-08 Děkujeme…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

dne 27. 11. 2023 od 8:00 do 15:30 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: kat. území Polička (kód 725358): parcelní č. 467/1

Úvodní fotografie ke článku

Českomoravské pomezí - dotazník pro místní obyvatele

Je turistická oblast Českomoravské pomezí místem Vašeho bydliště? Nebo do tohoto regionu pravidelně jezdíte? Pokud ano, budeme velice rádi, když vyplníte dotazník týkající se cestovního…