Město Polička

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že 30. června 2022 končí splatnost místního poplatku ze psů a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.   Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedené poplatky dosud uhrazeny, aby do konce června úhradu provedli. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou vyměřeny platebním výměrem…

Úvodní fotografie ke článku

Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny - souhrnné informace

Níže uvádíme souhrnné informace o současné…

Oznámení o vydání ÚP Nedvězí

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE   Zastupitelstvo obce Nedvězí, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního…

Oznámení o odstávce vodovodní sítě

Polička Od: 30. 6. 2022 18:00 Do:1. 7. 2022 15:00 Obec: Polička Důvod přerušení: Oprava vodovodního řadu Náhradní zásobování: Přistavené cisternové kontejnery Poznámka: Hegerova od bývalé vlečky na Adast (č.p.350) po Penny market Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě. Detailní informace o dopadu odstávky ul. Hegerova Další…

Colour Meeting festival 2022

Londýnský jazz, řecká psychedelie, česko - slovenská alternativa i divadlo  Festival Colour Meeting zve na 19. ročník! 22. - 23. 7. 2022, Polička, Park u hradeb Hudba z nejrůznějších koutů světa, akrobaté, divadlo pro malé i velké, dílny i nepřenositelná atmosféra festivalového areálu mezi středověkými hradbami a rybníkem. Devatenáctý ročník multižánrového…

KINO 24 v Tylově domě

Vážené divačky, vážení diváci, zveme Vás na 2. ročník filmového festivalu KINO 24, který se letos uskuteční ve dnech 24. - 31. srpna 2022. Vybrali jsme pro Vás celkem 24 filmových snímků, včetně animovaných filmů pro ty nejmenší. Dětské filmy, pohádky a dokumenty uvidíte v 10 hodin, následovat budou projekce filmů různých žánrů v 16 a v 19 hodin. Předprodej…

Uzavření Tylova domu - léto

Tylův dům je od 04. 07. do 23. 08. 2022 uzavřen pro veřejnost.

Počet volených zastupitelů

Počet zastupitelů volených v obcích, pro které městský úřad Polička plní úkoly tzv. registračního úřadu ve smyslu § 12 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, je uveden v příloze.    Zastupitelstvo města Poličky bude mít ve volebním období 2022-2026 21 zastupitelů.

Letní uzavření bazénu

Krytý plavecký bazén v Poličce je uzavřen na letní prázdniny od středy 29.6.2022. Pro plavání a vodní sporty je otevřeno letní koupaliště - denně  od 10h do 20h. Děkujeme za pochopení.

Úvodní fotografie ke článku

Na Svojanov přijede král!

Nemáte plán na víkend 2.-3. července 2022? Naplánujte…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. června 2022

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 28. 6. 2022, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje na pořízení další části velkoprostorového stanu pro SO Mikroregion Poličsko dle důvodové zprávy. RM schvaluje…

Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2022/2023

Vážení spoluobčané, v příloze zveřejňujem návrhy železničních jízdních řádů pro období 2022/2023, které vydala Správa železnic. Případné připomínky k osobním a spěšným vlakům prosím zasílejte na emailovou adresu: verejnadoprava@pardubickykraj.cz a to do 17. července 2022. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto v Poličce 2022

Mnoho stavebních akcí začne během letošních…

Úvodní fotografie ke článku

Rodná světnička Martinů v Poličce otevřená v pondělí!

Zatímco většina českých památek je vždy…

Uzavření úseku osobních dokladů a evidence obyvatel

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 30.června 2022 bude uzavřen úsek osobních dokladů a evidence obyvatel.  Děkujeme za pochopení. 

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Svojanov

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                            V Poličce, dne 27. 06. 2022 OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. června 2022

RM projednala podnět ze dne 23. 5. 2022 k projednání návrhu dopravního řešení ulice Nádražní a bere na vědomí řešení věci vzešlé ze společného setkání s občany ve formě dohody nad konečným řešením projektu rekonstrukce ulice Nádražní, dle důvodové zprávy. RM schvaluje text výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci…

Závěrečný účet 2021

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2021 31.12.2021 31.12.2021 k UR 31.12.2020 1 Běžné příjmy 228 226,0 275 768,2 300 546,3 109,0 252 160,0 2 v tom: daňové příjmy 157 154,0 154 076,0 174 373,7 113,2 168 671,4 3    …

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Borová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                          V Poličce, dne 20. 06. 2022   OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí jako úřad územního plánování…

Konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Jedlová, okres Svitavy

Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Jedlová, okres Svitavy. 

OZV č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 16. 6. 2022 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku…

Rozpočtové opatření č.2/2022

Rozpočtové opatření č.2/2022

Koupaliště v Poličce otevírá!

Dnes 17.6. 2022 otevíráme koupaliště. Provozní doba v červnu je od 12h do 19h. Provozní doba v červenci a srpnu je od 10h do 20h. Nový ceník naleznete na www.tespolicka.cz ikona koupaliště.

Úvodní fotografie ke článku

Festival Polička 555 2022

Zveme Vás na 31. ročník multižánrového…

Úvodní fotografie ke článku

Čistění Synského rybníka

Z důvodu opakovaného zarůstání Synského…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 16. 6. 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, MUDr. Martina Plška a paní Marii Kučerovou. ZM pověřuje provedením zápisu Mgr. Markétu Šafářovou, ověřením pana Petra Šimona a Ing. Martina Kozáčka. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2021 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření…

Plavecký bazén a koupaliště léto 2022

Vážení návštěvníci, oznamujeme vám, že Plavecký bazén v Poličce bude otevřený od 1.9.2022. Přihlášky na plavecké kurzy konané od září do prosince 2022 budou zveřejněné od 1.8. do 15.8. na www.tespolicka.cz , ikona plavecký bazén, sekce plavecká škola. Příjem vyplněné přihlášky s podpisem (lze oskenovat ) je třeba zaslat emailem na adresu: plbazen@tespolicka.cz…

Informace pro voliče

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - infomace pro voliče   Volby se konají ve dvou dnech: v pátek 23. 9. 2022 - od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v sobotu 24. 9. 2022 - od 8:00 hodin do 14:00 hodin.   Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.   Hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí…

Úvodní fotografie ke článku

Poděkování panu řediteli Střílkovi

Slavnostní setkání a poděkování…

Informace pro kandidáty

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - infomace pro kandidáty   Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce, tj. do 19. července 2022 do 16.00 hodin, Městskému úřadu Polička, který je registračním úřadem pro volby do: zastupitelstva města Poličky a zastupitelstev obcí: Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí,…

Úvodní fotografie ke článku

Misterio del ángel – tango argentino show s Annou Polívkovou - zrušeno

Vážení diváci, z důvodu nízkého prodeje se tanečně hudební show Misterio del ángel ruší. Vstupné za vstupenky zakoupené v IC Polička a v pokladně Tylova domu Vám bude vráceno v kanceláři…

Úvodní fotografie ke článku

Věnná města se představila novinářům v Bratislavě

Ve čtvrtek 9. června se Královská věnná města prezentovala v blízkém zahraničí. Naši tiskovou konferenci zahájil v Českém domě v Bratislavě sám velvyslanec ČR na Slovensku pan Tomáš…

Úvodní fotografie ke článku

Je naše město připraveno na změnu klimatu?

  I odpověď na tuto otázku mohli získat účastníci…

Úvodní fotografie ke článku

Cyklobusy Českomoravského pomezí pro Vás!

Cyklobusy provozované novými dopravci můžete v Českomoravském…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 1. 7. 2022  v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 16. 6. 2022

Program zasedání 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2021 2. Rozpočtové opatření č. 2/2022 3. Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  4. Majetkoprávní záležitosti      4.1. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby "Cyklostezka Polička -…

Úvodní fotografie ke článku

Dny zahraničních návštěv v Poličce

Červen patřil v Poličce oficiálním návštěvám…

Úvodní fotografie ke článku

Postaví Česká spořitelna v Poličce byty?

Vážení a milí spoluobčané,  dovolujeme…

Úvodní fotografie ke článku

Pocitová mapa horka - anketa pouze do konce června!

Kde se v době HORKA cítíte v našem…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. 6. 2022

I. RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2021 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2021 bez výhrad dle důvodové zprávy. II. RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Poličky za rok 2021 dle důvodové zprávy. RM schvaluje organizační směrnici Kontrolní…

Úvodní fotografie ke článku

Rudolf II. – císař a král

Výstava v konírnách hradu Svojanov k 470.…

Úvodní fotografie ke článku

Poličské kulturní léto

LETNÍ KINA, DIVADLA, KONCERTY, FESTIVALY, ALE I TVOŘENÍ…

Minimální počty podpisů na peticích pro jednotlivé obce

Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro jednotlivé obce stanovený v souladu s § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých…

Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Městskému úřadu Polička

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se kandidátní listiny pro volby do obecních zastupitelstev z obcí uvedených v příloze, konané ve dnech 23. a 24. 09. 2022, podávají pověřenému obecnímu úřadu: Městský úřad Polička Palackého nám.…

Úvodní fotografie ke článku

Pohádkový Svojanovy

Také na červen je na hradě Svojanov nachystaný doprovodný…

Čas pro neobyčejné zážitky

Již tuto sobotu 4. června 2022 se ve večerních hodinách bude konat akce ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY. Noční putování bude zahájeno v budově muzea, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou, které vám usnadní vaší orientaci. A bude to opravdu nabitý večer. Těšit se můžete na několik zastavení s bohatým programem a soutěžemi pro malé i velké poutníky. Uvidíte zručné řemeslníky, umělce i hudebníky. Nenechte si ujít nic z toho, co pro vás místní organizace a spolky připravily a vydejte se na netradiční putování za dobrodružstvím…

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2021 (EKO-KOM, a.s.)

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2021 (EKO-KOM, a.s.) Informace o množství odpadů (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Polička v roce 2021 vytřídili a předali k využití. V přehledu je uvedena také odměna, kterou město Polička obdrželo od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.   Vytříděné odpady (v tunách) Částka (v Kč) 1.…

Začínají opravy komunikací – ulice Smetanova a P. Jilemnického

31. května 2022 byly zahájeny práce na úpravě komunikací v ulicích Smetanova a P. Jilemnického. Stavební práce potrvají cca 2 měsíce a z tohoto důvodu bude omezen provoz ve zmíněných ulicích.  Za případné potíže se řidičům omlouváme. Vozovky získají nový asfaltový koberec, dokončeny budou opravy chodníků – nová zámková dlažba.…

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 21. 6. 2022 od 7:30 do 15:30 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Úvodní fotografie ke článku

Léto v Tylově domě

Vážení a milí diváci, přátelé…

Úvodní fotografie ke článku

Klavírní recitál Pavla Voráčka

Nenechte si ujít klavírní recitál pořádaný…

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 5. 2022

RM ruší usnesení č. 159/b ze dne 25. 4. 2022 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 404, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 6. 2022, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč/měsíc. RM…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 29. 4. 2022 byla doručena Městskému úřadu Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodní fotografie ke článku

Čas pro neobyčejné zážitky

Zpozorněte! V sobotu 4. června je v Poličce čas na neobyčejné…

Aktuálně kůrovec v našich lesích - info

V současné době se v městských lesích dotěžují poslední kůrovcová ohniska vzniklá koncem loňského roku. Zbývá nám zpracovat přibližně 1000 m3 napadeného dřeva, k tomu akutně likvidujeme nahodilé vývraty a zlomy, které jsou nyní velice atraktivní pro nálet kůrovce. Pouze rychlé zpracování a expedice dřeva z lesa může eliminovat další hrozbu…

Hospodárné a vlídné město?

Vážení spoluobčané, velká část světa včetně České republiky prožívá nelehké období. Šílený nárůst cen energií, velká inflace a zdražování včetně drtivých dopadů války na Ukrajině, má neblahé dopady nejen na státní rozpočty, ale především na rodinné hospodaření statisíců našich rodin. Mnoho lidí již zažívá…

Úvodní fotografie ke článku

Obnova náměstí B. Martinů

Minulý rok v létě byla poličská veřejnost seznámena s architektonickou studií řešící novou podobu poličského náměstí Bohuslava Martinů. Aby se tento prostor mohl proměnit v duchu…

Úvodní fotografie ke článku

Slavnostní zahájení 25. ročníku Martinů festu

V pátek 13. května 2022 byl tradičním pietním…

Úvodní fotografie ke článku

Parky a hřiště v lokalitě Bezručova

Město Polička v tomto roce realizuje akci s názvem „Parkové…

Provozní doba plaveckého bazénu - červen 2022

VEŘEJNOST-ČERVEN 2022 1. středa          11.30-20.00     2. čtvrtek         6.00-7.30, 14.00-20.00 3. pátek           12.00-20.00 4. sobota         14.00-20.00 5. neděle         13.00-19.00 6. pondělí        15.00-20.00 7. úterý           …

Den dětí na Plaveckém bazénu v Poličce

  - zábavné atrakce a hry od 14 – 16 hod. - celý den vstup do bazénu pro děti do 15 - ti let ZDARMA

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 příspěvkové organizace města Poličky

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 příspěvkové organizace města Poličky

Úvodní fotografie ke článku

Oprava sportovního hřiště v ulici Wolkerova

Stávající hřiště získalo nový…

Úvodní fotografie ke článku

Nové hřiště na ulici Hegerova

Nové hrací prvky včetně laviček pro odpočinek v celkové v hodnotě téměř 200 tis. Kč přibyly toto jaro pro děti a rodiče na ulici Hegerova u bytových domů čp. 899-903.  Dětské hřiště bylo navrženo a realizováno…

Úvodní fotografie ke článku

Beseda o knize Větrný kraj s autorem Jaroslavem J. Gloserem

Přijďte si pobesedovat o nové knize, která kráčí…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. 5. 2022

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021 s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy povrchu sportovního hřiště na ul.…

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2022, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 21. dubna 2022 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, v platném znění, a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou…

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Jedlová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                              V Poličce, dne 10. 05. 2022   Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování…

Lidl v Poličce

Vážení spoluobčané,  dovolte mi tímto reagovat na časté dotazy, kdy se již konečně začne v našem městě s výstavbou supermarketu Lidl. Následující aktualizované informace jsem získal od potencionálního investora v polovině dubna tohoto roku. Mohu napsat, že v této době již některé zásadní věci (vlastnictví pozemku, zdárně vyjednané požadavky od obyvatel…

Úvodní fotografie ke článku

Den vítězství – 8. květen v Poličce

V neděli 8. května 2022 jsme si připomněli 77. výročí…

Úvodní fotografie ke článku

Základní kurz tance a společenské výchovy – podzim 2022

Základní kurz tance a společenské výchovy bude zahájen v pátek 23. září 2022 v 18 hodin. Přihlášky do kurzu a veškeré informace naleznete na našich webových stránkách…

Úvodní fotografie ke článku

Martinů fest 2022

Vážení příznivci vážné hudby, zveme…

Informace z OSVZ MěÚ Polička

Město Polička má vypracovaný a aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec, na období 2021 – 2024.  Spolu s poskytovateli sociálních služeb dlouhodobě město řešilo otázku nouzového ubytování žen, které v celém správním obvodu nebylo systémově zajištěno.  Nyní se  tento…

Úvodní fotografie ke článku

Fitcentrum Polička na plaveckém bazéně

Provozní dobu a informace o fitcentru najdete v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Zábaviště pro sviště v Poličce

SVIŠTÍME DO POLIČKY! Zbrusu nová výstava…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. 4. 2022

RM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), žádost o pořízení nové Územní studie Polička - lokalita Jih I., určenou pro pořizovatele Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí,…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - květen 2022

kulturní kalendář Tylova domu na květen 2022 naleznete…

Cykloset Královských věnných měst stříbrný!

Na soutěži TURIST PROPAG 2022 odborná porota ocenila 2. místem v kategorii mapy měst a regionů soubor cyklomap královských věnných měst. Výsledky byly vyhlášeny 21. dubna 2022 v rámci veletrhu cestovního ruchu Regiony na Výstavišti v Lysé nad Labem.  Soutěž TURISTPROPAG vyhlásil PRUH POLABÍ, s.r.o. ve spolupráci s Asociací turistických informačních center ČR, Výstavištěm…

Úvodní fotografie ke článku

Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce

12. ročník celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů organizuje tým složený ze zaměstnanců ZUŠ BM v prostorách Tylova domu ve dnech 26. - 28. 4. 2022 V letošním roce soutěží žáci…

Úvodní fotografie ke článku

Polička plná her a Pexeso - český fenomén

Městské muzeum a galerie Polička zve na dvě hravé výstavy 1.…

Střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2023-2025

Střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2023-2025 

Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2022

Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2022 - viz příloha

Zveřejnění návrhu Územního plánu Hartmanice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                           V Poličce, dne 26. 04. 2022       NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí…

Úvodní fotografie ke článku

Pozvánka na Putovní konferenci vzdělávání na Poličsku

Motto: „Lépe společně než kdo s koho“ Vážení,…

Úvodní fotografie ke článku

Dámské jízdní kolo

Nalezeno 12.4.2022 na ulici Hegerova v Poličce

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 21. 4. 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., MUDr. Miloslava Kaprase a Mgr. Davida Šafáře. ZM pověřuje provedením zápisu Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D., ověřením MUDr. Jiřího Tomana a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2023 – 2025. 1. ZM schvaluje…

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na Naučnou stezku okolo hradeb v Poličce

Naučná stezka v Poličce nabízí 9 tabulí…

Úvodní fotografie ke článku

Navštivte nové expozice kostela sv. Jakuba

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA  - KOSTEL…

Úvodní fotografie ke článku

Benefiční koncert pro Ukrajinu na gymnáziu

Není vám lhostejná situace na Ukrajině a rádi byste podpořili válkou zkoušený ukrajinský národ? Máte rádi hudbu a chcete spojit příjemné s užitečným? Přijměte pozvání…

Provozní doba plaveckého bazénu - květen 2022

VEŘEJNOST-KVĚTEN 2022 1. neděle         13.00-19.00     2. pondělí        13.30-16.00, 18.00-20.00 3. úterý            6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00 4. středa          13.30-16.00, 18.45-20.00 kondiční plavání 5. čtvrtek         6.00-7.30,…

Úvodní fotografie ke článku

Polička Jazz Festival 2022

Jubilejní 25. ročník festivalu proběhne ve dnech 20.…

Úvodní fotografie ke článku

Začíná oprava barokní radnice

6. dubna 2022 byla poličská barokní radnice předána jako stavební objet firmě BÁČA, Polička s.r.o. Uvedená firma je vítězem výběrového řízení a provede celkovou obnovu obvodového pláště…