Město Polička

Úvodní fotografie ke článku

Adventní Polička

Vychutnejte si procházku naším adventně vyzdobeným…

Úvodní fotografie ke článku

Legenda o hvězdě na hradě Svojanově

Srdečně vás zveme na sobotní divadelní vystoupení…

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. listopadu 2022

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení…

Úvodní fotografie ke článku

Poličsko mluví o vzdělání

Srdečně zveme na další z panelových diskusí cyklu Poličsko mluví o vzdělávání, která se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2022 od 18:00 v Divadelním klubu v Poličce. Věnovat se tentokrát…

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

https://www.policka.org/soubor/uredni-deska/2298472 vystaveno na úřední desce Města Poličky dne 29. 11. 2022

Úvodní fotografie ke článku

Novoroční koncert 2023

Milé divačky, milí diváci, máte rádi…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - prosinec 2022

Vážení diváci a příznivci Tylova domu, v…

Úvodní fotografie ke článku

Program Divadelního klubu v Poličce

Klubová prosincová nadílka v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Vrkoče v muzeu

Přijďte si vyrobit tradiční lidový vrkoč, čili zápich…

Úvodní fotografie ke článku

Datové schránky nově od 1.1.2023

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte…

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Trpín

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                       V Poličce, dne 22. 11. 2022   OZNÁMENÍ                   Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí,…

Výsledky hlasování do Osadního výboru v Poličce Stříteži

Ve dnech 19. a 22. 11. 2022 se uskutečnilo hlasování o složení nového Osadního výboru v Poličce Stříteži.   Vydáno bylo 94 obálek. Odevzdáno bylo 94 obálek s hlasovacím lístkem. Platných hlasovacích lístků bylo 93, 1 lístek byl neplatný.   Pořadí prvních sedmi kandidátů s nejvyšším počtem hlasů:            …

Manuál úspory energií

Informační manuál najdete v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Ulice Nádražní a Eimova

Stavební ruch stále probíhá na ulici Nádraží…

Omezení provozu matriky

Upozorňujeme občany, že matrika bude v úterý 22.11.2022, ve čtvrtek 24.11.2022 a v pátek 25.11.2022 uzavřena.

Provozní doba plaveckého bazénu - prosinec 2022

VEŘEJNOST-PROSINEC 1. čtvrtek 6.00-7.30, 12.30-20.00 2. pátek 12.00-20.00 3. sobota 14.00-20.00 4. neděle 13.00-19.00 5. pondělí 8.00-10.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00 6. úterý 6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00 7. středa 8.00-10.00, 11.30-16.00, 18.45-20.00 kondiční plavání 8. čtvrtek 6.00-7.30, 12.30-20.00 9. pátek 12.00-20.00 10. sobota 14.00-20.00 11. neděle 13.00-19.00 12. pondělí 8.00-10.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00 13. úterý 6.00-7.30,…

Program MaTami - prosinec 2022

Vážení příznivci MaTami, aktuality sledujte na webových stránkách www.matami.cz nebo www.facebook.com/RCMaTami. Dotazy rádi zodpovíme na matami@matami.cz.  Od 23. 12. 2022- 1. 1. 2023 bude centrum uzavřeno. Přejeme poklidný adventní čas. Tým MaTami. Poradny - pro širokou veřejnost, bez objednání Sociální poradna ( Bc. Kateřina Stodolová) 8. 12. 2022 (čtvrtek) od 15.00 do 17.00 h Logopedická…

Úvodní fotografie ke článku

Radniční věž v plné kráse

Složitá soustava lešení, které zakrývalo…

Úvodní fotografie ke článku

Slyšte, slyšte pastuškové! Výstava betlémů

V adventním a vánočním čase můžete v poličském…

Oblastní charita Polička hledá zaměstnance

Oblastní charita zde v Poličce rozšiřuje své služby, poptáváme nové pracovníky do služby Osobní asistence a Charitní pečovatelské služby. Podrobnosti v přílohách 

Úvodní fotografie ke článku

Vánoční strom roku 2022

I přesto, že je město Polička majitelem rozsáhlé plochy…

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Jedlová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                   V Poličce, dne 4. 11. 2022   Městský úřad…

Vyhotovení úplného znění ÚP Jedlová po vydání změny č. 1

V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Jedlová po změně č. 1.

Bezplatná linka pro hlášení poruch na veřejném osvětlení

Od poloviny roku 2003 spravuje, provozuje a opravuje veřejné osvětlení (VO) na území města a městských částí Lezník, Střítež a Modřec společnost Osvětlení a energetické systémy a.s. (dříve CITELUM a.s.).  Upozorňujeme občany na možnost nahlásit veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu a opravy VO telefonicky přímo na dispečink správce VO na bezplatné…

Úvodní fotografie ke článku

Benefiční koncert Oblastní charity Polička - Schola Gregoriana Pragensis

Tradiční benefiční koncert Oblastní charity Polička.…

Úvodní fotografie ke článku

Rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí

V sobotu 26. listopadu v 17:00  na Palackého…

Úvodní fotografie ke článku

Silnice U Královské aleje v novém

  V týdnu 10. – 14. října 2022 proběhla…

Úvodní fotografie ke článku

Oprava chodníků Wolkerova

Od září tohoto roku probíhá oprava části…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - listopad 2022

Vážení diváci a příznivci Tylova domu, podzimní…

Rozpočtové opatření č. 5/2022

Rozpočtové opatření č.5/2022

Úvodní fotografie ke článku

Jak vidím své město - Jitka Siváková

Podzimní fotografie města Polička zaslala Jitka Siváková,…

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. října 2022

RM pověřuje členy ZM, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a Ing. et Ing. Štěpána Vlčka, přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 25. 10. 2022, dle důvodové zprávy. RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázek…

Usnesení přijatá na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 20. 10. 2022

ZM schvaluje návrh, aby kandidáti na starostu, místostarostu a členy rady před vlastním hlasováním o volbě do těchto funkcí představili své vize pro nadcházející čtyřleté volební období. ZM volí za členy návrhové komise Ing. et Ing. Štěpána Vlčka, RNDr. Jakuba Skalníka a Mgr. Davida Šafáře. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání…

Komise pro energetickou koncepci

Již potřetí se v příštím týdnu sejde komise pro energetickou koncepci, jejíž hlavní náplní je řešení současné energetické krize. V komisi pracují odborníci na energie, tedy ti, co znají dobře trh s energiemi a jeho dodavatele, odborníci na alternativní zdroje energií, zejména na využití fotovoltaiky, členy jsou zástupci vedení města, zastupitelů i…

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky

Slavnostní ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky proběhlo ve čtvrtek 20. října 2022 v malém sále Tylova domu. Poličští voliči dali hlas těmto 21 zastupitelům: Martinů Jaroslav – ODS, Tomanová Marie JUDr. – ODS, Toman Jiří MUDr. – ODS, Štefka Pavel - ANO 2011 a nezávislí, Plšek Martin MUDr. – ODS, Kozáček Martin Ing. – ODS, Grubhoffer Miloš - ODS, Totušek…

Koaliční dohoda a cíle pro čtyřleté volební období

V pondělí 17. října 2022 se sešli členové nově vzniklé koalice města Poličky a svými podpisy koaliční dohody stvrdili „Cíle pro volební období 2022 – 2026“. V městském zastupitelstvu bude mít toto seskupení 14 zastupitelů z celkového počtu 21 členů – 7 ODS, 5 ANO a 2011 a nezávislí, 2 KDU – ČSL. „Velice rád bych ocenil a poděkoval všem zastupitelům…

Ustavující zastupitelstvo města Poličky a zvolení zastupitelé

Ustavující zastupitelstvo města se sejde dne 20. října 2022 od 16.30 hod. v malém sále Tylova domu v Poličce   Občané v Poličce svými hlasy zvolili tyto zastupitele (zvolení členové zastupitelstva a pořadí dle počtu získaných hlasů): 1. Martinů Jaroslav - 1 707 - ODS 2. Tomanová Marie JUDr. – 1 402 - ODS 3. Toman Jiří MUDr. – 1 401 – ODS 4. Štefka Pavel - 1 152 - ANO 2011…

Voličský průkaz

U Městského úřadu Polička může o vydání voličského průkazu žádat volič s trvalým pobytem v Poličce. Použitelný vzor žádosti naleznete v příloze níže. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.   Podání žádosti Žádost je nutné podat…

Zveme vás do Českomoravského pomezí

  Inspirujte se pro své výlety filmy z Českomoravského pomezí https://youtu.be/cQJ2GIWfsRA https://youtu.be/pp2mhvixb1c https://youtu.be/yVJWPh1ZdTM https://youtu.be/RDxFegf4MY8 https://youtu.be/iYrq7yWiQB4 https://youtu.be/bn1tBmyPbNc https://youtube.com/shorts/utDAPwgCOfI?feature=share https://youtube.com/shorts/drRoNfPbgaA?feature=share

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Oldřiš

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                           V Poličce, dne 19. 10. 2022 OZNÁMENÍ   Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování…

Úvodní fotografie ke článku

Rybník … místo, kde to žije!

Výstavní sál poličského muzea „zatopí“…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Provozní doba plaveckého bazénu - listopad 2022

Provozní doba plaveckého bazénu VEŘEJNOST-LISTOPAD 1. úterý            6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00 2. středa          14.00-16.00, 18.45-20.00 kondiční plavání 3. čtvrtek         6.00-7.30, 14.30-20.00 4. pátek           12.00-20.00 5. sobota        …

Program MaTami - listopad 2022

Vážení příznivci MaTami, pro aktuální informace sledujte naše webové stránky www.matami.cz nebo www.facebook.com/RCMaTami. Dotazy rádi zodpovíme na matami@matami.cz.  Poradny - pro širokou veřejnost, bez objednání Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)/80 Kč za konzultaci 7. 11. 2022 (pondělí) od 16.00 do 18.00 h 21. 11. 2022 (pondělí) od 16.00 do 18.00 h Poradna psychomotorického…

Úvodní fotografie ke článku

Na Svojanově po setmění ožijí postavy z minulosti

Svojanov /17. 10. 2022/ - S časem dušičkovým také…

Úvodní fotografie ke článku

Energetická krize, jak se jí bránit?

Město Polička vás zve na besedu „Energetická krize, její dopady a možnosti řešení“. Rizika a východiska z pohledu běžného občana. Malý sál Tylova domu v Poličce 9. listopadu 2022 od 18:30…

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. října 2022

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č.p. 68, Polička - Lezník, I. etapa - nová střešní konstrukce“  se zhotovitelem WN service s.r.o., se sídlem Sezemice, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě č. OSV/22/20604 o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb pro DPS „Penzion“ Polička s Pardubickým…

Vířivka opět v provozu

Od 12. října 2022 je vířívka na Plaveckém bazéně v Poličce opět v provozu! Plavecký bazén Polička

Uzavření úseku osobních dokladů a evidence obyvatel

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 20. října 2022 bude uzavřen úsek osobních dokladů a evidence obyvatel.  Děkujeme za pochopení. 

Filmy o Poličce

Zde najdete filmy o Poličce pro Vaši inspiraci a výlety   https://www.youtube.com/playlist?list=PLceHguwVrZf0opN5dvVees6RZS021e5MT

Úvodní fotografie ke článku

Mužský pěvecký sbor Bohuslava Martinů města Poličky

Mužský pěvecký sbor Bohuslava Martinů města Poličky Sbormistr:…

Úvodní fotografie ke článku

Avatar - zrušeno

Vážené divačky, vážení diváci, projekce obnovené premiéry filmu AVATAR, který jsme měli promítat ve 3D v neděli 30. října v 16:00, je zrušena. Studio Disney rozhodlo zkrátit distribuci…

Využijte pomoc OSVZ

Máte zvýšené výdaje na zálohy,  vyúčtování za elektrickou energii a plyn? Využijte pomoci státu a požádejte si o příspěvek na bydlení. Nevíte si rady, jak si o příspěvek zažádat nebo se bojíte složité administrativy? Využijte pomoci a kontaktujte sociální pracovnice OSVZ MěÚ, které Vám pomohou s podáním žádosti. Tel. kontakty:…

S hlavou v oblacích - město Polička, hrad Svojanov

Zde najdete pozvání do Poličky a na hrad Svojanov díky novým krátkým filmů, které vznikly díky projektu "Českomoravským pomezím s hlavou v oblacích" , financováno za přispění prostředků ze státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.   https://youtu.be/pp2mhvixb1c https://youtu.be/yVJWPh1ZdTM

Úvodní fotografie ke článku

Kurz orientálního tance

Vážené zájemkyně o kurz orientálního tance, náhradní ukázková lekce proběhne v úterý 11. října v 17:30 hodin. Kurz bude zahájen 18. 10. 2022. Více informací…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu- říjen 2022

Milí diváci a vážení příznivci…

Oslavy 125 let místní dráhy Polička - Žďárec u Skutče

Projeďte se s námi historickými vlaky. V čele parního vlaku bude lokomotiva Velký bejček, motorové vlaky budou vedeny vozem Hurvínek. Co nás čeká v Poličce • výstava kolejových vozidel na nádraží a další doprovodný program • možnost svezení na otevřeném voze v čele s lokomotivou ř. 701 – Prasátko VB = Velký bejček (parní lokomotiva 423.009) H = Hurvínek (historický…

Informace o výluce

Výlukové jízdní řády platné od 5. 9. 2022. Výlukové jízdní řády jsou zavedeny kvůli uzavírce sil. II/362 mezi Poličkou a Jedlovou. Z turnusových důvodu se také mění linky 680833 a 680835. Ze stejného důvodu bude na lince 680833 opožděná ranní vyvážka (spoj 4) pro žáky a studenty ze Sádku a Kamence u Poličky o cca 20 minut. Žáci a studenti jedoucí do…

Úvodní fotografie ke článku

Podzimní most - fotografie

 Autorem fotografií je pan Milan Pavliš a paní…

Úvodní fotografie ke článku

Užijte si krásy podzimní Poličky

Projděte se podzimní Poličkou a vychutnejte její krásy.  Pro…

Zpráva o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Zpráva o uplatňování ÚP Svojanov za období 10/2014 - 6/2022

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Svojanov za období 10/2014 - 6/2022 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 12.,13.10. 2022  v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické…

Milostivé léto

Od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv. „milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem.…

Informace pro občany – úřední deska dočasně přemístěna

Z důvodu rekonstrukce MŠ Polička na Palackého náměstí 181, je provizorně přemístěna úřední deska Městského úřadu Polička na budovu České spořitelny na náměstí. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Usnesení Rady města Poličky konané dne 19. září 2022

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce“ společnost Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikace…

Pozvání k volbám

Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám pozvat Vás všechny k nadcházejícím komunálním volbám, které se konají v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. Věříme, že i Vy zastáváte názor, že volby do našeho městského zastupitelstva nejsou bezvýznamné a je správné využít možnost a právo i svým hlasem…

Pozice zdravotní sestry do Domácí zdravotní péče pro OCHP

Podrobnosti o pozici zdravotní sestry do Domácí zdravotní péče najdete v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Běh naděje 2022

Začnu slovy svého zástupce a kolegy Michala Popelky:…

Provozní doba plaveckého bazénu - říjen 2022

VEŘEJNOST-ŘÍJEN 1. sobota         14.00-20.00 2. neděle         13.00-19.00 3. pondělí        13.30-16.00, 18.00-20.00 4. úterý            6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00 5. středa          14.00-16.00, 18.45-20.00 kondiční plavání 6. čtvrtek        …

Rozpočtové opatření č.4/2022

Rozpočtové opatření č.4/2022

Občané k rozpočtu mají co říct

Rozpočet města Poličky každoročně pamatuje i na různé náměty, žádosti a požadavky občanů. Požadavky na opravy chodníků a komunikací, na rozšíření parkovišť nebo na realizaci chodníků nových jsou evidovány na Odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí.  V době přípravy návrhu rozpočtu na rok následující jsou projednávány…

Úspory spotřeby elektřiny veřejného osvětlení v Poličce

Město Polička má v provozu cca 1.400 ks svítidel veřejného osvětlení (vč. 42 ks nových LED svítidel podél cyklostezky k Masokombinátu z konce roku 2021). V roce 2019 bylo v rámci I. etapy výměny svítidel VO vyměněno 337 ks stávajících svítidel za nová LED svítidla – spolufinancování dotací z MPO ČR z programu Efekt (cena realizace 4,8 mil. Kč vč. DPH; dotace 2 mil. Kč). V…

Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Jedlová

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo obce Jedlová, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního…

Svoz odpadu

Vážení občané, V pondělí 19. 9. 2022 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu, použitých elektrozařízení, objemného domovního odpadu a pneumatik v městských částech Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny.  Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz nebezpečných…

VŘ - vedoucího úseku ekonomicko-technických služeb Poličské nemocnice s. r. o.

Poličská nemocnice, s.r.o. hledá vedoucího úseku ekonomicko-technických služeb s předpokládaným nástupem podle možnosti uchazeče, nejlépe od 1. prosince 2022. Obsah práce: - samostatné a komplexní řízení ekonomických agend nemocnice - řízení technicko-provozních funkcí nemocnice   Požadováno je VŠ vzdělání ekonomického směru.   Více…

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. září 2022

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ se zhotovitelem Tojapa s.r.o., se sídlem Brno dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 8. září 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D., Mgr. Milana Matouše a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.   ZM pověřuje provedením zápisu pana Miloše Grubhoffera, ověřením pana Radima Totuška a Ing. Štěpána Vlčka. ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2022 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 dle důvodové zprávy. …

Úvodní fotografie ke článku

Zemřela Marie Žertová

Ve věku nedožitých 105 let zemřela paní Marie Žertová. Paní Žertová prožila poslední roky svého života v Praze, ale předtím patřila po dlouhou dobu k nejstarším občanům města Poličky. Marie…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Dolní Předměstí Ulice: Starohradská Číslo: 359 pop. Od křižovatky Starohradská-Svépomoc, po křižovatku Starohradská-E.Beranové. Vlivem odstávky může dojít k dočasnému zakalení vodovodu. Předpokládaná…

Úvodní fotografie ke článku

Kurz orientálního tance

Vážené dámy a slečny, 4. října 2022 pro vás otevíráme nový zájmový kroužek Kurz orientálního tance, který povede lektorka Nikol Resslerová. Kurz je vhodný pro ženy všech…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na Oranžové hřiště v Poličce

V pátek 2. září 2022 byla slavnostně přestřižena…

Úvodní fotografie ke článku

Pozvání do Tylova domu - září 2022

Milí diváci a příznivci Tylova domu, děkujeme…

Úvodní fotografie ke článku

Pracovní léto v ZŠ Na Lukách

Čilý stavební ruch probíhal na Základní…

Nabídka volných pracovních pozic OCHP

Oblastní charita Polička rozšiřuje své služby. Na jaře tohoto roku zahájilo svůj provoz Centrum duševního zdraví ve Svitavách zaměřené na zdravotně sociální služby lidem s vážným duševním onemocněním. Do této služby hledá charita nové pracovníky.  Více informací o Centru duševního zdraví naleznete zde. https://policka.charita.cz/jak-pomahame/centrum-dusevniho-zdravi-svitavy/

Podrobný program a návrh na usnesení 8. 9. 2022

Program zasedání  1. Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2022   2. Rozpočtové opatření č. 4/2022 3. Poskytování dotací - 2. kolo 2022 4. Majetkoprávní záležitosti    4.1. Koupě budovy a pozemků v areálu bývalého dětského domova    4.2. Výkup pozemků v k.ú. Polička na základě nabídky p. Jana Křivky     4.3. Prodej…

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 8. 2022

RM doporučuje ZM schválit realizaci a financování akce „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce - II. etapa“ v roce 2023 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Kmošek & Kmošek s.r.o., se sídlem Litomyšl, na akci „Obnova koryta na Lezníku“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o užívání…

Končí letní sezóna na koupališti, otevírá se plavecký bazén

Vážení návštěvníci, oznamujeme vám ukončení sezóny na  koupališti od pondělí  29. srpna 2022. Od úterý 30. srpna 2022 bude otevřen Krytý plavecký bazénu v Poličce od 8h do 20h. Těšíme se na vás. Plavecký bazén Polička 

Úvodní fotografie ke článku

Umělecký salon 75. ročník!

V POLIČCE UŽ VYSTAVOVALO VÍCE NEŽ 700 UMĚLCŮ! Tradiční Umělecký salon má výročí! Letošní výtvarný salon je výroční, v Poličce se bude konat už 75. ročník! Tematicky navazuje…

Úvodní fotografie ke článku

Běh naděje v Poličce již po patnácté

Vrátíme se trochu do historie. Psal se závěr roku 2007, kdy Miloslav Zezula a Michal Popelka hlasovali pro rozhodnutí zachovat Běh Terryho Foxe v podmínkách naši země. Podpořili název Běh naděje. Jsme jedno z mála…