Město Polička

Prosíme Poličáky o vyplnění dotazníku o bydlení

Tento dotazník je určen pro rodiny či páry žijící v Poličce či plánující život v Poličce. Dotazník se zaměřuje na rodiny či páry s nevyřešeným bydlením, tedy takové, které nyní či v dlouhodobém výhledu chtějí změnit své bydlení.  Zjištěné informace budou jedním z podkladů pro aktualizaci koncepce bydlení města Poličky, která má za…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - říjen 2023

Milí diváci a vážení příznivci Tylova domu, po tříleté odmlce se na program vrací tradiční posezení pro jubilanty z řad seniorů, na které naváže dechová hudba Poličanka, která…

Prodej parcel pro výstavbu rodinných domů – 1. etapa JIH I

Prodej parcel pro výstavbu rodinných domů – 1. etapa JIH I

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - směnné smlouvy

Městský úřad Polička obdržel dne 28. 8. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. září 2023

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 105, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dva roky, s účinností od 1. 10. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního…

Omezení hazardu v Poličce

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání 7. září 2023 mimo jiné zabývalo důležitým tématem omezení hazardu na území města.  Rada města doporučila ZM svým usnesením ze srpna tohoto roku vydat Obecně závaznou vyhlášku města Poličky o regulaci provozování hazardních her. Její příprava trvala vzhledem k právní složitosti celého problému…

Bytová komise informuje

Možnost podání žádosti o nájem startovacího bytu Jedná se o bydlení určené pro mladé jednotlivce a páry v bytě velikosti 1+kk, které je časově omezeno na dobu maximálně 3 let. Kritérii pro využití startovacího bydlení je maximální věk 35 let a prokázání záměru výstavby či koupě vlastního bydlení. Více informací ve formuláři…

Svoz nebezpečného odpadu (Lezník, Střítež, Modřec, Bořiny)

V pondělí dne 18.9.2023 proběhne svoz nebezpečného odpadu a použitých elektrozařízení v částech města Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny.  Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz nebezpečných odpadů zajišťuje sběrné vozidlo společnosti LIKO SVITAVY a.s., a proběhne v následujících…

Upozornění na omezení provozu registru vozidel odboru dopravy

Informujeme tímto veřejnost, že registr vozidel odboru dopravy Městského úřadu Polička je z důvodu účasti jeho pracovníků na školení ve dnech 14. a 15. 9. 2023 uzavřen.  K vyřízení nezbytných žádostí je tedy třeba využít registrační pracoviště městkých úřadů vedlejších obcí s rozšířenou působností. Za přípné komplikace se tímto…

Úvodní fotografie ke článku

Společně tvoříme Poličku - představujeme vaše návrhy!

O své postřehy a inspiraci jste se podělili, a to je skvělé! V…

Omezení provozu matriky

Upozorňujeme občany, že matrika bude v pátek 15.9.2023 uzavřena.

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Úvodní fotografie ke článku

Divadelní klub - podzim, zima

Program Divadelního klubu v Poličce pro podzim a zimu najdete v příloze

Finanční podpora pro stomatologa

Město Polička nutně potřebuje a hledá stomatologa! Vedení města si uvědomuje důležitost zajištění zubní péče pro občany Poličky a dělá vše pro to, aby se situace zlepšila (komunikace s VZP, jednání s ostatními lékaři, případná pomoc se zajištěním ordinace, řešení bytové otázky, finanční motivace apod.). V Poličce, v průběhu posledních…

Úvodní fotografie ke článku

Šaty dělaj Martinů nebo snad Martinů dělaj šaty?

Nová výstava poličského muzea Šaty dělaj´Martinů…

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konané dne 7. září 2023

ZM schvaluje program zasedání. ZM volí za členy návrhové komise Bc. Světlanu Češkovou, Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Jana Matouše. ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání ZM p. Libora Jelínka a Ing. Martina Kozáčka. ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2023 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2023 dle důvodové zprávy…

Úvodní fotografie ke článku

Listování - Literární hysterie

Literární hysterie své hrdiny zbavuje nálepek a popisuje jejich životy tak, jak skutečně proběhly. Plus mínus. Literatura je sexy, stejně jako knížka Průvodce literární hysterií 19. století od české…

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. 9. 2023

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je společnost LP staving s.r.o., se sídlem Domašov a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení o novém hodnocení nabídek,…

Úvodní fotografie ke článku

Zábaviště pro sviště zpátky v Poličce

Výstava poličského muzea ZÁBAVIŠTĚ PRO…

Úvodní fotografie ke článku

Zákrejsova Polička 2023

Zveme Vás na XIII. ročník nesoutěžní přehlídky…

Úvodní fotografie ke článku

U kávy o pěstounství

  18. 9. 2023, 17:00Vrchlického 10, Polička Beseda Vedoucí Šance pro rodinu a Centra náhradní rodinné péče, sociální pracovník a terapeut Pavel Šimon a sociální pracovnice…

Úvodní fotografie ke článku

Program Divadelního klubu v Poličce září 2023

Program DK v Poličce na měsíc září najdete v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Pracovní léto v ZŠ Na Lukách

Další nové technické vybavení a…

Aktuálně z ulice Eimova

V termínu od 11.9.2023 budou uzavřeny (z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci ulice) pro automobilovou dopravu další části ul. Eimova, a to mezi ul. Vrchlického a Havlíčkova a dále mezi ul. Nádražní a Tyršova. Část ul. Eimova mezi ul. Havlíčkova a Nádražní bude pro dopravu zprovozněna. Objízdné trasy budou vyznačeny dočasným dopravním značením…

Zahájení stavebních prací - ulice Haškova a Erbenova

Zhotovitel:                Swietelsky stavební s.r.o.                                  Tovární 209, 537 01 Chrudim                                  IČO: 480 355 99 Odpovědná osoba: Ing. Radek Viktoryn, tel.: 702 099 129    Oznamujeme…

Úvodní fotografie ke článku

100 let kopané v Poličce

2. září 2023 - program oslav najdete v příloze  

Úvodní fotografie ke článku

18 výtvarníků na tradičním Uměleckém salonu v Poličce

76. Umělecký salon tematicky navazuje na předchozí salony…

Úvodní fotografie ke článku

Informace o obecním systému odpadového hospodářství města Poličky v roce 2022

Informace o obecním systému odpadového hospodářství města Poličky a výsledky odpadového hospodářství za rok 2022 (dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech). (viz. příloha)

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 28.8.2023

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2023 dle důvodové zprávy. RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 3/2023 s tím, že finanční podpora pro nově zřízenou stomatologickou ordinaci v Poličce se povyšuje na 800 tis. Kč. RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací…

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 4 ÚP Polička

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                      V Poličce, dne 25. 08. 2023 Městský úřad…

Úvodní fotografie ke článku

Barevné balóny v ulicích města

Možná jste ve středu 23. srpna potkali partu lidí s pěti…

Omezení provozu matriky dne 25. 8. 2023

Upozorňujeme občany, že matrika bude v pátek 25. 8. 2023 v čase od 9.00 hodin do 10:30 hodin uzavřena.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

dne 12. 9. 2023 od 7:15 do 19:00 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: kat. území Polička (kód 725358): parcelní č. 814   dne 13. 9. 2023 od 7:15 do 15:00 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: kat. území Polička (kód 725358): parcelní č. 814  

Výběrové řízení - Tylův dům - ekonom

Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička, IČ 67441025 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Ekonom/ účetní příspěvkové organizace Místo výkonu práce: Tylův dům, Vrchlického 53, Polička, Druh práce: ekonom/hlavní účetní příspěvkové organizace Předpokládaný termín nástupu: ihned Doba trvání pracovního poměru: na dobu…

Úvodní fotografie ke článku

Chodník E. Beneše

Město Polička zde realizovalo stavbu za cca 600 tis. Kč, která…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu září 2023

Vážení diváci a návštěvnici Tylova domu, Tylův dům v měsíci září opět otvírá své dveře pro veřejnost. V nadcházející sezóně Vám nabídneme celou…

Úvodní fotografie ke článku

Mavka - pohádka

velký sál Tylova domu v Poličce v neděli 3. září 2023 ukrajinská animovaná pohádka Mavka: Strážkyně lesa ve 14 hodin v originálním ukrajinském znění Mavka. Lisova pisnya a následně…

Úvodní fotografie ke článku

Participativní rozpočet - 1. ročník

1. ročník - participativní rozpočet 2023  V současné době není možné podat návrh, příjem byl ukončen. Právě probíhá kontrola podaných projektů. Představení projektů a spuštění…

Úvodní fotografie ke článku

Nátěr hradebních bašt

V těchto dnech můžete vidět odborné pracovníky…

Úvodní fotografie ke článku

Park Mezi domy

Město Polička dokončilo v lokalitě Bezručova po parku Zahrádky druhý…

Úvodní fotografie ke článku

Bezpečnostní úprava cyklostezky

Řidiči jistě zaznamenali omezení a semafor na silnici I/34…

Poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb. - připomínky a námitky k opatřením obecné povahy

Městský úřad Polička obdržel dne 1. 8. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. srpna 2023

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Příjezdová cesta - Skládka zeminy „Liboháj“ s firmou LTM Litomyšl spol. s r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování přístřešku pro auto pečovatelské služby DPS „Penzion“ Polička II.“ mezi objednatelem DPS „Penzion“ Polička, se sídlem…

Úvodní fotografie ke článku

Česká spořitelna - pobočka Polička informace

Vážení klienti, neustále zlepšujeme kvalitu prostředí, protože chceme, abyste se u nás cítili dobře. Nyní je na řadě pobočka Polička (Palackého náměstí 184), kterou budeme přibližně do poloviny…

Úvodní fotografie ke článku

Setkání s novou ředitelkou poličské Charity

V úterý 8. srpna 2023 proběhlo setkání starosty Jaroslava Martinů a místostarosty Pavla Štefky s novou ředitelkou Oblastní charity Polička Petrou Zahradníkovou. Ta je ve své funkci od 1. července 2023,…

Úvodní fotografie ke článku

Knihovna bude uzavřena

Od 21.08. 2023 do 30.08.2023 bude náhradní knihovna (Palackého nám.62) zcela uzavřená z důvodu stěhování.  31.08.2023 otvírá knihovna nově zrekonstruované oddělení pro dospělé.   

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - fotovoltaické elektrárny

Městský úřad Polička, stavební úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 17. 7. 2023 písemnou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které žadatel požadoval informace týkající se staveb fotovoltaických…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o povolení k odstranění staveb

Městský úřad Polička, stavební úřad (dále jen „povinný subjekt“) obdržel dne 18. 7. 2023 písemnou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“), ve které žadatel požadoval informace týkající se rozhodnutí o povolení…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Polička

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                        V Poličce, dne 03. 08. 2023   Městský úřad Polička, odbor územního…

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Sádek

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                     V Poličce, dne 02. 08. 2023   Městský…

Omezení provozu MěÚ Polička dne 31. července 2023

Upozorňujeme tímto občany, že v pondělí 31. července 2023 budou z důvodu probíhajících stavebních prací Úsek osobních dokladů a evidenece obyvatel, Matrika a Pokladna v provozu pouze do 16.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Hlasujte o nejlepší pozvání do věnných měst

Královská věnná města tentokrát pojala výtvarný salon úplně jinak, a to krátkými pozvánkami do jednotlivých města. Za Poličku soutěží  PIONÝR z.s. – Pionýrská skupina Polička, Oddíl Filmáč. Odkazy na jednotlivé filmy a hlasování najdete zde:  https://www.vennamesta.cz/salon Už máte svého favorita?  Naděžda Šauerová, tisková…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební práce v Lezníku

Během prázdnin probíhají rozsáhlé…

Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Trpín

Zastupitelstvo obce Trpín, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s §55b odst. 7 stavebního zákona, § 171…

Uzavření pobočky České pošty v Poličce

Vážení občané, z důvodu plánové výluky datových služeb bude dne 25. července 2023 po celý den uzavřena pobočka České pošty v Poličce.  

Úvodní fotografie ke článku

Dokončena další část ulice Eimova

Nový asfalt na vozovce včetně vydlážděných stání…

Úvodní fotografie ke článku

Kříž na centrálním hřbitově v Poličce - zájezd do umělcova ateliéru

Jménem města Poličky bych chtěla všechny zájemce…

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2022 (EKO-KOM, a.s.)

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2022 Informace o množství odpadu (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Poličky vytřídili a předali k využití v roce 2022. V přehledu je uveden také objem finančních prostředků, které město Polička obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.   Vytříděné odpady (t) Částka (Kč) Rok…

Úvodní fotografie ke článku

Sbírejme jedlé oleje a tuky!

Sbírejme jedlé oleje a tuky! Sbíráním jedlých olejů a tuků, šetříme naše peněženky, jelikož při jejich vylití do dřezu nebo záchodu oleje a tuky v rozvodech domů a kanalizaci zchladnou a na…

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. července 2023

RM schvaluje užití loga města Poličky pro akci „Truck Trial Show Jimramov“ dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí přehled a výsledky provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Poličkou za období červen 2022 - červen 2023 dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Lezník Ulice: Lezník Číslo: od č.p.22 po č.p.32 Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Pracovní pozice Oblastní charita Polička

V rámci rozšiřování našich služeb, rozšiřujeme i naše týmy a hledáme nové kolegy: lékař/ka pro Domácí hospic sv. Michaela zdravotní sestra do Domácí zdravotní péče všeobecná/psychiatrická sestra v Centru duševního zdraví Podrobné informace v příloze   Oblastní charita Polička Vrchlického 16 572 01 Polička  

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel dne 4. 7. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ 26. a 31.7.2023

dne 26. 7. 2023 od 8:30 do 17:00 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Polička (okres Svitavy) část obce Dolní Předměstí Eimova: č. p. 41-45, 152 Havlíčkova: č. p. 209 Svépomoc: č. p. 171-184, 186, 188-196, 198, 199, 200, 226, 227, 233, 242, 243, 247, 248, 265, 266, 267, 312, 313, 391 kat. území Polička (kód 725358): parcelní č. ST.479   31. 7. 2023 od 7:30 do 18:00 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje…

Úvodní fotografie ke článku

Zahájena stavba sítí pro rodinné domy

V půli měsíce června odstartovala jedna z největších…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Dolní Předměstí Ulice: Heydukova Číslo: 101 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Úvodní fotografie ke článku

Letní soutěž o hlavolamy

Vyfoťte se na výstavě Hlavolamy u aktivity nebo hlavolamu, který vás nejvíce zaujal a bavil. Fotku pošlete na email valachova@muzeum.policka.org a do předmětu e-mailu napište SOUTĚŽ. Z došlých fotografií…

Úvodní fotografie ke článku

Divadelní abonmá podzim 2023

Noví zájemci o divadelní předplatné mají ve dnech 11. – 14. 7. 2023 vždy v době 8 – 12 / 13 – 16 hod. možnost zakoupit v kanceláři Tylova domu abonentní vstupenky na podzimní divadelní…

Úvodní fotografie ke článku

Tylův dům - výběrové řízení na pozici ekonom/účetní

Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička, IČ 67441025 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici ekonom/ účetní příspěvkové organizace.Podrobnosti v příloze. Písemné přihlášky…

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. 6. 2023

RM bere na vědomí dobrovolné vstupné na festival „Polička*555“ dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., se sídlem Svárov, Stráž nad Nisou, za účelem sběru nepotřebného textilu a párované obuvi, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o zprostředkování…

Úvodní fotografie ke článku

Třídenní multižánrový festival POLIČKA 555

Na letošním 32. ročníku třídenního…

Úvodní fotografie ke článku

MěÚ Polička uzavřen – 7.7.2023

Upozorňujeme tímto občany, že v pátek 7. července…

Úvodní fotografie ke článku

Běh naděje 2023

Za krásného slunečného počasí v neděli…

Zpráva o uplatňování ÚP Bystré za období 3/2016 - 3/2023

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Bystré za období 3/2016 - 3/2023 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že 30. června 2023 končí splatnost místního poplatku ze psů a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen komunální odpad).   Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedené poplatky dosud uhrazeny, aby do konce června úhradu provedli. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši,…

Úvodní fotografie ke článku

Městský kamerový systém

V souladu se zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozd. novel, částí Zpracování osobních údajů a získávání informací: §…

Poličské koupaliště léto 2023

KOUPALIŠTĚ otevřené od 16. června 2023 Provozní doba v červnu na koupališti bude od 12:00 hod. do 19:00 hod. Provozní doba v červenci a srpnu od 10:00 hod. do 20:00 hod. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby nebo zavření v případě nepříznivého počasí.  Vstupné: Děti do 3 let                                                  …

Úvodní fotografie ke článku

Colour Meeting 2023

Polička - park u hradeb - 14.- 15. července 2023, program najdete v příloze https://colourmeeting.cz/  

Úvodní fotografie ke článku

Léto s královnami

Královská věnná města opět přináší letní magazín! Inspirujte se nabídkou na výlety a dobrodružství, ať už si vyberete k návštěvě jedno z devíti měst nebo všechna.…

Úvodní fotografie ke článku

Běh naděje

V roce 2022 se konal na 18 místech České republiky.…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel dne 7. 6. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel dne 24. 5. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Polička obdržel dne 25. 5. 2023 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Rozpočtové opatření č. 2/2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023

Závěrečný účet 2022

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2022 31.12.2022 31.12.2022 UR 31.12.2021 1 Běžné příjmy 282 075,0 409 957,7 442 281,6 107,9 300 546,3 2 v tom: daňové příjmy 186 145,0 196 001,1 218 560,2 111,5 174 373,7 3    …

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

dne 7. 7. 2023 od 8:30 do 16:30 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Polička (okres Svitavy) část obce Dolní Předměstí Hrubínova: č. p. 559, 560, 561, 562

Úvodní fotografie ke článku

Gratulace pro naše fotbalové přeborníky

Vítěz Krajského přeboru Pardubického kraje -…

Studie Liboháje_zveřejnění konečné podoby

Architektonicko – krajinářská studie parku Liboháj – Polička byla po vypořádání připomínek veřejnosti Ing. Markétou Sprinzlovou, Ph.D. dokončena. Studii si můžete prohlédnout v příloze tohoto textu. Případná realizace jednotlivých návrhů uvedených ve studii bude záviset na vůli zastupitelstva města s ohledem na finanční možnosti města a zájem veřejnosti. Jiří…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 15. 6. 2023

ZM schvaluje program zasedání. ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Martina Klepárníka, PhD., Mgr. Davida Šafáře a MUDr. Martina Plška. ZM pověřuje provedením zápisu MUDr. Jiřího Tomana, ověřením pana Radima Totuška a pana Miloše Grubhoffera. I. ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2022 společně se zprávou o výsledku…

Poličská nemocnice hledá nové pracovníky

POLIČSKÁ NEMOCNICE, S.R.O., Hledáme: VŠEOBECNOU SESTU NA POZICI STANIČNÍ SESTRY VŠEOBECNÉ A PRAKTICKÉ SESTRY RADIOLOGICKÉHO ASISTENTA FYZIOTERAPEUTA ERGOTERAPEUTA SANITÁŘE Provoz: RANNÍ NEPŘETRŽITÝ (denní a noční směny: 24/7/365) Úvazek: DLE DOHODY Potřebujeme: VAŠI ODBORNOU ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ DLE ZÁKONA č. 96/2004 Sb., O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH…

Zájem o parcely v Poličce stále trvá

V Tylově domě proběhlo ve středu 7. června 2023 losování o přidělení stavebních parcel v lokalitě JIH.  Rodinné domy tak budou postaveny naproti již zastavěné části nad ulicí Bezručova směrem na Jedlovou (na druhé straně silnice).  Jedná se již o 6. etapu za posledních cca 20 let určenou k výstavbě soukromých domů, a to po 2 etapách v oblasti Mánesova a po 3 etapách v lokalitě…

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 6. 2023

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/B/5537510259/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 na akci „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce - II. etapa“ se  Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodavatele akce „Podélné parkovací stání u silnice I/34, ul.…

Uzavření úseku pokladny, matriky, osobních dokladů a evidence obyvatel

Informujeme občany, že v pátek 16. června 2023 bude uzavřen úsek pokladny, matriky, osobních dokladů a evidence obyvatel z důvodu provádění stavebních prací. Pro vyzvednutí dokladů typu "blesk" nás prosím kontaktujte na těchto telefonních číslech: 461723884 /Nunvářová Renáta/, 461723886 /Zavřelová Zuzana/. Děkujeme za pochopení. 

Cyklobusy Českomoravského pomezí pro Vás!

Cyklobusem Českomoravským pomezím 2023 Díky spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, Destinační společnosti Českomoravské pomezí a Pardubického kraje vám opět nabízíme možnost dostat se pomocí cyklobusů blíže k atraktivitám Českomoravského pomezí i na řadu oblíbených míst okolních regionů. Provoz autobusů uzpůsobených…

Úvodní fotografie ke článku

Slavnostní otevření reprezentačního sálu barokní radnice

V České republice je asi 40.000 nemovitých kulturních…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Lezník Ulice: celá obec Lezník Číslo: zásah u č.p.88 Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …