Město Polička

Tiskové zprávy

Úvodní fotografie ke článku

Ulice Nádražní a Eimova

Stavební ruch stále probíhá na ulici Nádraží…

Úvodní fotografie ke článku

Radniční věž v plné kráse

Složitá soustava lešení, které zakrývalo…

Úvodní fotografie ke článku

Vánoční strom roku 2022

I přesto, že je město Polička majitelem rozsáhlé plochy…

Bezplatná linka pro hlášení poruch na veřejném osvětlení

Od poloviny roku 2003 spravuje, provozuje a opravuje veřejné osvětlení (VO) na území města a městských částí Lezník, Střítež a Modřec společnost Osvětlení a energetické systémy a.s. (dříve CITELUM a.s.).  Upozorňujeme občany na možnost nahlásit veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu a opravy VO telefonicky přímo na dispečink správce VO na bezplatné…

Úvodní fotografie ke článku

Silnice U Královské aleje v novém

  V týdnu 10. – 14. října 2022 proběhla…

Úvodní fotografie ke článku

Oprava chodníků Wolkerova

Od září tohoto roku probíhá oprava části…

Komise pro energetickou koncepci

Již potřetí se v příštím týdnu sejde komise pro energetickou koncepci, jejíž hlavní náplní je řešení současné energetické krize. V komisi pracují odborníci na energie, tedy ti, co znají dobře trh s energiemi a jeho dodavatele, odborníci na alternativní zdroje energií, zejména na využití fotovoltaiky, členy jsou zástupci vedení města, zastupitelů i…

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky

Slavnostní ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky proběhlo ve čtvrtek 20. října 2022 v malém sále Tylova domu. Poličští voliči dali hlas těmto 21 zastupitelům: Martinů Jaroslav – ODS, Tomanová Marie JUDr. – ODS, Toman Jiří MUDr. – ODS, Štefka Pavel - ANO 2011 a nezávislí, Plšek Martin MUDr. – ODS, Kozáček Martin Ing. – ODS, Grubhoffer Miloš - ODS, Totušek…

Koaliční dohoda a cíle pro čtyřleté volební období

V pondělí 17. října 2022 se sešli členové nově vzniklé koalice města Poličky a svými podpisy koaliční dohody stvrdili „Cíle pro volební období 2022 – 2026“. V městském zastupitelstvu bude mít toto seskupení 14 zastupitelů z celkového počtu 21 členů – 7 ODS, 5 ANO a 2011 a nezávislí, 2 KDU – ČSL. „Velice rád bych ocenil a poděkoval všem zastupitelům…

Ustavující zastupitelstvo města Poličky a zvolení zastupitelé

Ustavující zastupitelstvo města se sejde dne 20. října 2022 od 16.30 hod. v malém sále Tylova domu v Poličce   Občané v Poličce svými hlasy zvolili tyto zastupitele (zvolení členové zastupitelstva a pořadí dle počtu získaných hlasů): 1. Martinů Jaroslav - 1 707 - ODS 2. Tomanová Marie JUDr. – 1 402 - ODS 3. Toman Jiří MUDr. – 1 401 – ODS 4. Štefka Pavel - 1 152 - ANO 2011…

Úvodní fotografie ke článku

Energetická krize, jak se jí bránit?

Město Polička vás zve na besedu „Energetická krize, její dopady a možnosti řešení“. Rizika a východiska z pohledu běžného občana. Malý sál Tylova domu v Poličce 9. listopadu 2022 od 18:30…

Informace pro občany – úřední deska dočasně přemístěna

Z důvodu rekonstrukce MŠ Polička na Palackého náměstí 181, je provizorně přemístěna úřední deska Městského úřadu Polička na budovu České spořitelny na náměstí. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Pozvání k volbám

Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám pozvat Vás všechny k nadcházejícím komunálním volbám, které se konají v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. Věříme, že i Vy zastáváte názor, že volby do našeho městského zastupitelstva nejsou bezvýznamné a je správné využít možnost a právo i svým hlasem…

Úspory spotřeby elektřiny veřejného osvětlení v Poličce

Město Polička má v provozu cca 1.400 ks svítidel veřejného osvětlení (vč. 42 ks nových LED svítidel podél cyklostezky k Masokombinátu z konce roku 2021). V roce 2019 bylo v rámci I. etapy výměny svítidel VO vyměněno 337 ks stávajících svítidel za nová LED svítidla – spolufinancování dotací z MPO ČR z programu Efekt (cena realizace 4,8 mil. Kč vč. DPH; dotace 2 mil. Kč). V…

Občané k rozpočtu mají co říct

Rozpočet města Poličky každoročně pamatuje i na různé náměty, žádosti a požadavky občanů. Požadavky na opravy chodníků a komunikací, na rozšíření parkovišť nebo na realizaci chodníků nových jsou evidovány na Odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí.  V době přípravy návrhu rozpočtu na rok následující jsou projednávány…

VŘ - vedoucího úseku ekonomicko-technických služeb Poličské nemocnice s. r. o.

Poličská nemocnice, s.r.o. hledá vedoucího úseku ekonomicko-technických služeb s předpokládaným nástupem podle možnosti uchazeče, nejlépe od 1. prosince 2022. Obsah práce: - samostatné a komplexní řízení ekonomických agend nemocnice - řízení technicko-provozních funkcí nemocnice   Požadováno je VŠ vzdělání ekonomického směru.   Více…

Úvodní fotografie ke článku

Zemřela Marie Žertová

Ve věku nedožitých 105 let zemřela paní Marie Žertová. Paní Žertová prožila poslední roky svého života v Praze, ale předtím patřila po dlouhou dobu k nejstarším občanům města Poličky. Marie…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na Oranžové hřiště v Poličce

V pátek 2. září 2022 byla slavnostně přestřižena…

Úvodní fotografie ke článku

Pracovní léto v ZŠ Na Lukách

Čilý stavební ruch probíhal na Základní…

Modernizace a oprava silnice Polička – Jedlová

Plánovaná oprava části silnice II/362 vedoucí z Poličky, konkrétně od křižovatky na Jedlovou u gymnázia až po křižovatku Korouhevská v Jedlové, byla zahájena. K předání staveniště došlo v pondělí 22.8.2022.  Termín realizace a uzavírky je od 05. 09. 2022 (pondělí) do 30. 11. 2022 (středa) V době opravy bude pro osobní a nákladní dopravu výše…

Úvodní fotografie ke článku

Ulice Smetanova a P. Jilemnického v novém

Během července byly dokončeny práce na úpravě komunikací…

Úvodní fotografie ke článku

Vedení města poděkovalo Mgr. Pavlu Brandejsovi

Ředitel DPS Penzion Polička Mgr. Pavel Brandejs končí po dlouhých 25 letech ve své funkci. Za jeho práci mu poděkoval starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou. Zároveň přivítali ve funkci…

Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ Polička

Město Polička realizuje od poloviny července do konce září 2022 projekt Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ v hodnotě 850 tis. Kč.  Stavební úpravy zahrnují výměnu stávajících zářivek v tělocvičnách za nová úsporná LED svítidla. Na okenní prvky tělocvičen bude nalepena exteriérová protisluneční folie pro snížení vnitřní teploty. Na tento projekt…

Fotovoltaika v Poličce

Zásadní otázku, jak ušetřit náklady na energie řeší již několik měsíců i město Polička. Odpovědí na dramatickou situaci růstu cen elektřiny a plynu je urychlit přechod na obnovitelné zdroje a zvýšit tak energetickou soběstačnost města Poličky a jeho budov. Jedním z řešení jsou samozřejmě fotovoltaické panely, které by měly být instalovány na střechy městských budov. Tuto problematiku…

Nové aktuální akce roku 2022

Zastupitelé města schválili na svém jednání dne 16. června 2022 rozpočtové opatření č. 2/2022, které zahrnuje i výdaje na nové akce pro tento rok. Důvodem navýšení výdajů je i současná dobrá ekonomická situace a hospodaření města Poličky, zároveň vysoká inflace, kdy je lépe vydat finanční prostředky, také vyšší příjem města za prodej…

Jak pršelo v I. pololetí roku 2022

Vážení a milí čtenáři, dovolte mi navázat na článek z dubnové Jitřenky „Jak pršelo v roce 2021“. Rád bych z tohoto článku připomněl základní aspekty  - dlouhé období sucha v letech 2014 – až květen 2020, kdy napadlo pouze 80 – 90 % obvyklého množství srážek a následné období cca 15 měsíců vydatných srážek, které…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto v Poličce 2022

Mnoho stavebních akcí začne během letošních…

Úvodní fotografie ke článku

Čistění Synského rybníka

Z důvodu opakovaného zarůstání Synského…

Úvodní fotografie ke článku

Poděkování panu řediteli Střílkovi

Slavnostní setkání a poděkování…

Úvodní fotografie ke článku

Je naše město připraveno na změnu klimatu?

  I odpověď na tuto otázku mohli získat účastníci…

Úvodní fotografie ke článku

Dny zahraničních návštěv v Poličce

Červen patřil v Poličce oficiálním návštěvám…

Úvodní fotografie ke článku

Postaví Česká spořitelna v Poličce byty?

Vážení a milí spoluobčané,  dovolujeme…

Úvodní fotografie ke článku

Pocitová mapa horka - anketa pouze do konce června!

Kde se v době HORKA cítíte v našem…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na Naučnou stezku okolo hradeb v Poličce

Naučná stezka v Poličce nabízí 9 tabulí…

Úvodní fotografie ke článku

Jak bude vypadat náměstí B. Martinů?

Stromy, stín, zurčící voda, socha malého…

Příznivý demografický vývoj Poličky v roce 2019

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na mé informace zveřejněné v Jitřenkách v r. 2016, 2017 a 2018. Opětovně bych Vás rád seznámil s demografickým vývojem v roce 2019 v našem městě. S velikou radostí oznamuji, že v r. 2019 se po mnoha letech počet obyvatel nesnížil, ale naopak o 32 občanů zvýšil a celkový stav počtu…

Kompletní protokoly ke kvalitě pitné vody (průběžně aktualizováno)

viz přílohy (data u názvu příloh jsou data vyhotovení protokolu)

Úvodní fotografie ke článku

Ebes v Poličce

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem…