Město Polička

Sociální služby

Kontakty na poskytovatele sociálních služeb :
 
Dům pečovatelské služby „Penzion“,Družstevní 970, Polička
Pavel Brandejs - ředitel
Dům s pečovatelskou službou "Penzion"
Družstevní 970
572 01 Polička
tel: 461753121, 461725544
mo: 603836975
 
 
Domov důchodců v Poličce, Eimova 1020, Polička
telefon 461 722 700 kl.453, 452
 
Poličská nemocnice, s.r.o. Polička, Eimova 294
telefon 461 722 700
 
Svazek obcí AZASS Polička, Palackého nám.160, Polička
telefon 461 722 700, kl. 131( středisko sociální integrace)
                                  kl. 535 ( stravování)
 
Občanské sdružení Květná zahrada, Květná
telefon 731 516 644
 
Městský úřad Polička, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Polička, Nádražní 304
telefon 461 723 844
 
Úvodní fotografie ke článku

Nevěsta pro Paddyho - benefiční představení

Ochotnický divadelní spolek Žena, růže, píseň,…

Nabídka práce - Charita Polička

Výběrové řízení na pozici _sociální pracovník/pracovnice_ do středisek Osobní asistence a Charitní pečovatelská služba Co Vás čeká: Jednání se zájemcem o službu, zajištění sociálního šetření a Smlouvy o poskytování služby Spolupráce při vytváření osobních plánů a naplňování potřeb klientů Komunikace s klienty,…

Úvodní fotografie ke článku

Nabídka práce - Charita Polička

Koordinátor/ka péče v Domácím hospici sv. Michaela v Poličce Odkaz na inzerát je zde: https://policka.charita.cz/kdo-jsme/volna-mista/koordinator-hospic/  

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také jen „zákon“) pro veřejnou zakázku na dodávky a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v platném znění (Dokument je převzat z metodických dokumentů vydávaných…

Semínka dobrodějů

12. 4. 2024, 17:00  Centrum Bohuslava Martinů Ve spolupráci s rodinným centrem Podané srdce a Barborou Chuecos z projektu Autismus jako dar chystáme besedu a promítání filmu Semínka dobrodějů. Po promítání proběhne beseda o životě s autismem, o PAS, o různých polohách, které autismus přináší. Potkáme se i s Janou Poliačikovou z Dobrovolnického centra, která přiblíží…

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace - DPS Polička

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také jen „zákon“) pro veřejnou zakázku na dodávky a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek…

Nabídka práce - Charita Polička

pracovník/pracovnice v sociálních službách do střediska Denní stacionář   Detailní info o nabízených pozicích:v https://policka.charita.cz/kdo-jsme/volna-mista/

Nabídka práce - Charita Polička

  _ sociální pracovník/pracovnice v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi _ sociální pracovník/pracovnice do střediska Otevřené dveře   Detailní info o nabízených pozicích:  https://policka.charita.cz/kdo-jsme/volna-mista/

Nabídka práce - Charita Polička

Nové pracovní pozice: vedoucí Občanské poradny a Peer konzultant/ka v Centru duševního zdraví. https://policka.charita.cz/kdo-jsme/volna-mista/peer-konzultant-v-centru-dusevniho-zdravi/ a  https://policka.charita.cz/kdo-jsme/volna-mista/vedouci-obcanske-poradny/  

Úvodní fotografie ke článku

Pracovní pozice Oblastní charita Polička

Oblastní charita Polička hledá pracovníka/pracovnici na pozici _zdravotní sestra_ do Domácí zdravotní péče Co Vás čeká: Komplexní zdravotní péče v domácím prostředí…