Město Polička

Sociální služby

Kontakty na poskytovatele sociálních služeb :
 
Dům pečovatelské služby „Penzion“,Družstevní 970, Polička
Pavel Brandejs - ředitel
Dům s pečovatelskou službou "Penzion"
Družstevní 970
572 01 Polička
tel: 461753121, 461725544
mo: 603836975
 
 
Domov důchodců v Poličce, Eimova 1020, Polička
telefon 461 722 700 kl.453, 452
 
Poličská nemocnice, s.r.o. Polička, Eimova 294
telefon 461 722 700
 
Svazek obcí AZASS Polička, Palackého nám.160, Polička
telefon 461 722 700, kl. 131( středisko sociální integrace)
                                  kl. 535 ( stravování)
 
Občanské sdružení Květná zahrada, Květná
telefon 731 516 644
 
Městský úřad Polička, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Polička, Nádražní 304
telefon 461 723 844
 
Úvodní fotografie ke článku

Tříkrálová sbírka v Poličce 2023

V sobotu 7. ledna 2023 zaklepou na vaše dveře tříkráloví…

Volná pracovní pozice - Oblastní charita Polička

Zdravotní sestra do Domácí zdravotní péče /viz přiložená inzerce/.

Oblastní charita Polička hledá zaměstnance

Oblastní charita zde v Poličce rozšiřuje své služby, poptáváme nové pracovníky do služby Osobní asistence a Charitní pečovatelské služby. Podrobnosti v přílohách 

Úvodní fotografie ke článku

Benefiční koncert Oblastní charity Polička - Schola Gregoriana Pragensis

Tradiční benefiční koncert Oblastní charity Polička.…

Pozice zdravotní sestry do Domácí zdravotní péče pro OCHP

Podrobnosti o pozici zdravotní sestry do Domácí zdravotní péče najdete v příloze

Nabídka volných pracovních pozic OCHP

Oblastní charita Polička rozšiřuje své služby. Na jaře tohoto roku zahájilo svůj provoz Centrum duševního zdraví ve Svitavách zaměřené na zdravotně sociální služby lidem s vážným duševním onemocněním. Do této služby hledá charita nové pracovníky.  Více informací o Centru duševního zdraví naleznete zde. https://policka.charita.cz/jak-pomahame/centrum-dusevniho-zdravi-svitavy/

Úvodní fotografie ke článku

Vstaň a jdi - výstava a koncert v kostele sv. Jakuba

Výstava vypráví příběhy devíti lidí a jejich rodin prchajících před válkou. Tito lidé našli útočiště na Poličsku a Svitavsku. Výmluvné a emočně nabité texty přibližují…