Správní agendy (Matrika)

Jaká je úřední doba pro veřejnost a kde najdu úsek matriky ?
O co a jak mohu požádat na kontaktním místě veřejné správy CzechPOINT?
Jak provést ověření listin nebo podpisů, tzv. vidimace a legalizace?
Kam se obrátit pro vydání matričního dokladu (tj. rodného, oddacího, úmrtního listu)?
Co mám dělat při ztrátě rodného, oddacího, dokladu o registrovaném partnerství či úmrtního listu?
Mohu vyzvednout matriční doklad (např. rodný list) svého rodinného příslušníka?
Jaké doklady do porodnice?
Koho se týká vítání občánků?
Jak postupovat při tzv. uznání otcovství k nenarozenému dítěti?
Chtěl/a bych mít ještě druhé jméno. Jak mám postupovat?
Chtěl/a bych dát dvě/druhé jméno svému dítěti. Jak mám postupovat?
Mohu jako žena užívat své příjmení v mužském tvaru?
Jaké jsou správní poplatky za matriční dokumenty (rodný, oddací, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list)?
Co jsou matriční knihy? Za jakých podmínek do nich lze nahlížet?
Co to je „Zvláštní matrika“ a co je jejím úkolem?
Kdo může požádat o zápis narození (úmrtí, uzavření manželství, registrované partnerství) do zvláštní matriky?
Jaké doklady musím předložit pro zápis matriční události, která nastala v cizině?
Který úřad zajistí zápis matriční události, která nastala v cizině?
Kde získám pro dítě narozené v cizině doklad o státním občanství?
Co je potřeba k zjištění hodiny narození na matrice?