Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích obec Pomezí

silnice II/363 a místní komunikace v obci Pomezí

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/06666/2022
 vyvěšeno:
17. 3. 2022
 sejmuto:
18. 4. 2022