Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

silnice II/353 mezi domy čp. 80 a 153 v Obci Kamenec u Poličky

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/23220/2022
 vyvěšeno:
22. 9. 2022
 sejmuto:
10. 10. 2022