Město Polička

Archiv úřední desky

Procházíte archivem úřední desky, dokumenty již nejsou aktuální.

Vyrozumění o podaném odvolání (ODKANALIZAVÁNÍ OBCE TELECÍ SYSTÉMEN MDČOV)

MěÚ Polička, vodoprávní úřad

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/26539/2022
 vyvěšeno:
2. 11. 2022
 sejmuto:
18. 11. 2022