Město Polička

Úřední deska

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce

Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce - SO 101 - Komunikace, SO 401 - Veřejné osvětlení, k.ú. Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/14270/2023
 vyvěšeno:
26. 5. 2023
 sejmuto:
12. 6. 2023