Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

místní komunikace ulice Starohradská parcela parcelního čísla 5947/2, místní komunikace ulice Haškova parcela parcelního čísla 2898/7 a místní komunikace ulice Erbenova parcela parcelního čísla 2898/96 v katastrálním území Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/24331/2023
 vyvěšeno:
11. 9. 2023
 sejmuto:
27. 9. 2023