Město Polička

Úřední deska

oznámení o zahájení řízení: Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce - UČS 1 - SO 101 Komunikace, SO 401 Přeložka veřejného osvětlení, k.ú. Polička - Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička-Město, 57201 Polička

Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce - UČS 1 - SO 101 Komunikace, SO 401 Přeložka veřejného osvětlení, k.ú. Polička - Město Polička, Palackého náměstí 160, Polička-Město, 57201 Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/21807/2024
 vyvěšeno:
27. 6. 2024
 sejmuto:
15. 7. 2024