Příspěvkové organizace a obchodní společnosti města

Název
DPS "Penzion"
Hrad Svojanov
Masarykova základní škola Polička
Mateřská škola Čtyřlístek Polička
Mateřská škola Luční Polička
Mateřská škola Luční Polička, pracoviště Hegerova ul.
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Mateřská škola Rozmarýnek Polička
Městská knihovna Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Středisko volného času Mozaika Polička
Školní jídelna Polička, Rumunská 646
T.E.S. s.r.o.
Tylův dům Polička
Základní škola Na Lukách Polička
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička