Město Polička

MARTINŮ FEST 2017

20. ročník Martinů festu (7. – 28. května 2017)


Neděle 7. 5. 2017

• 17.00 h  • hrob B. Martinů

PIETNÍ AKT U HROBU BOHUSLAVA MARTINŮ

• 18.00 h  • velký sál Tylova domu

PKF – PRAGUE PHILHARMONIA
JIŘÍ BĚLOHLÁVEK / dirigent

Program koncertu
G. Rossini : Wilhelm Tell
B. Martinů: Dvojkoncert pro smyčce, klavír a timpani
W. A. Mozart: Symfonie Es dur

 

Vstupné 250 Kč /bez místa určení/
Rezervace vstupenek na zahajovací koncert


Neděle 14. 5. 2017

• 19.00 h •  velký sál Tylova domu

LADISLAV HORÁK & PETR NOUZOVSKÝ
Ladislav Horák – akordeon, bandoneon   ≈   Petr Nouzovský – violoncello

Program koncertu
L. Sluka: Nokturna
A. Dvořák: Cypřiše pro violoncello a akordeon (výběr)
V. Trojan: Ospalá princezna pro violoncello a akordeon
A. Skoumal: Shalik pro violoncello a akordeon
A. Piazzolla: Vivat tango violoncello akordeon
A. Piazzolla: Oblivion pro violoncello akordeon
R. Galliano: Tango pour Claude pro violoncello akordeon
A. Piazzolla: Ave Maria pro violoncello akordeon
A. Piazzolla: Libertango pro violoncello akordeon

Vstupné 80 Kč /bez místa určení/
Rezervace vstupenek na koncert


Neděle 21. 5. 2017

 • 19.00 h •  velký sál Tylova domu

LIBOR NOVÁČEK
Libor Nováček – klavír

Program koncertu
B. Martinů: Loutky 1 kniha
L. Janáček: Sonáta 1.X.1905
B. Martinů: Film en Miniatur
F. Chopin:
Mazurky op.7, č. 1,2,3
Nocturno op.48, č. 1
C. Debussy:
Preludia, 2. kniha – výběr
La terrasse des audiences du clair de lune, Feux d´artifice
F. Liszt: Mefistův valčík

Vstupné 80 Kč /bez místa určení/
Rezervace vstupenek na koncert


Neděle 28. 5. 2017

• 19.00 h •  velký sál Tylova domu

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK ALFRÉDA RADOKA
I STUDÁNKY CHTĚJÍ BÝT ČISTÉ

Činohra ND Brno

Činoherně-hudebně-taneční událost letošního jara. Původní hra Martina Sládečka na motivy životního příběhu Alfréda Radoka a kantáty Otvírání studánek Bohuslava Martinů v režii předního českého divadelního tvůrce J. A. Pitínského.
Ten ke spolupráci přizval mladého českého, ale ve světě již uznávaného, choreografa Jiřího Bartovance a známý brněnský sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno – Kantiléna.

Vstupné 80 Kč /bez místa určení/
Rezervace vstupenek na závěrečné představení


Pondělí 29. 5. 2017

• 10.00 h •  velký sál Tylova domu

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK ALFRÉDA RADOKA
I STUDÁNKY CHTĚJÍ BÝT ČISTÉ

Činohra ND Brno

Určeno pro žáky základních a středních škol
Vstupné 50 Kč


Doprovodný program

• 27. dubna  •  hudební sál Centra B. Martinů •  19.00 hodin

Pojďme na Martinů fest  2017

Klasická hudba je zvláštní fenomén, který k úplnému prožitku a pochopení potřebuje zpravidla víc, než ojedinělou zkušenost získanou při koncertním vystoupení či poslechu hudební nahrávky. Milovníci tohoto hudebního žánru si dobře uvědomují, že většina skladeb nevydává všechna svá tajemství na první poslech, že každá z nich nese pečeť své doby, osobnosti autora a často se do ní promítají i zcela konkrétní události. Vlastní osud stíhá i samotné umělecké dílo, jež se v proměnách času i uměleckého vkusu nezřídka prosazuje způsoby odlišnými od původní představy svého tvůrce. Pro všechny zájemce, kteří se snaží pochopit hudbu v těchto širších souvislostech, je určen pořad Pojďme na Martinů fest 2017. Příjemné přátelské setkání, jehož cílem je představit jednotlivá díla zařazená na program festivalu, stejně jako jejich autory i zajímavé okolnosti, doprovází festivalové dění již od roku 2011. Nyní se v jeho rámci návštěvníci navíc dozvědí, jaké skladby z tvorby Bohuslava Martinů zazní ve filmu televizní stanice BBC2 z roku 1966 „Music of Exile“ (v titulcích nezmíněné), který bude uveden na festivalu v české premiéře.
Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ.
Vstupné 50 Kč

• 7. – 28. května  •  Tylův dům
Výstava o životě a díle českého režiséra  J. A. Pitínského – Otvírání studánek Alfréda Radoka

• 25. května  •  Tylův dům •  19.00 hodin
Česká premiéra „Music of Exile“ BBC 1967 / Polička 2017

Před půlstoletím zažila Polička, rodné město Bohuslava Martinů, malou senzaci – v roce 1966 se sem na několik týdnů „nastěhoval“ štáb televizní stanice BBC2, aby tu natočil podstatnou část dokumentu o životě a díle slavného rodáka.
Televizní film s názvem „Music of Exile“ (Hudba exilu) měl v BBC2 premiéru v říjnu 1967, ale z neznámých důvodů nebyl nikdy uveden v Československu. A tak upadl v Čechách málem v zapomenutí…
Po promítnutí zhruba hodinového filmu bude v Tylově domě následovat beseda s jeho tvůrci.
Více informací
Vstupné 50 Kč


Vstupenky na jednotlivé koncerty:
Zahajovací koncert  7. května …. 250 Kč
Druhý koncert 14. května …. 80 Kč
Třetí koncert 21. května … 80 Kč
Závěr 28. května … 80 Kč

Abonentní vstupenka na celý Martinů fest 2017 …. 400 Kč
Abonentní vstupenka pro člena KPH při Tylově domě pro sezónu 2016/2017  … 300 Kč
Rezervace abonentních vstupenek zde

Předprodej vstupenek na obvyklých předprodejních místech Tylova domu
Vstupenky se budou prodávat vždy hodinu před začátkem jednotlivých koncertů v Tylově domě.

Přílohy