Město Polička

MARTINŮ FEST 2011

14. MARTINŮ FEST 2011

Pátek 13. 5. 2011

16.45 hodin Pietní akt u hrobu Bohuslava Martinů

přísálí velkého sálu Tylova domu
17.20 hodin Vernisáž výstavy Petra Hejného
 

velký sál Tylova domu
18.00 hodin Zahajovací koncert
Kvarteto Apollon a Wenzel Grund (Švýcarsko)
Kvarteto Apollon zahájilo svoji činnost v roce 1993, koncertuje ve složení Pavel Kudelásek – housle, Radek Křižanovský – housle, Pavel Ciprys – viola a Pavel Verner – violoncello.
Wenzel Grund se narodil v Praze a od roku 1969 žije ve Švýcarsku. Klarinetista, který je znám novátorským provedením děl a řadu současných skladeb uvedl v premiéře.

 

Úterý 17. 5. 2011
velký sál Tylova domu
19.00 hodin Trio Frederic (Itálie)
Glauco Bertagnin (housle) studoval na konzervatoři C. Polliniho v Padově, kde svá studia ukončil s vyznamenáním u P. Juvarra. Následně absolvoval ženevskou konzervatoř ve třídě C. Romana. Pořídil mnoho nahrávek jako sólista i jako člen prestižních souborů, nahrává pro rozhlas a televizi po celém světě. Nyní učí na Konzervatoři A. Petrolly ve Vicenze.
Simone Pagani (klavír) navštěvoval hudební školu G. Donizettiho, poté mistrovské kurzy u Bruno Mezzena. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem kulturní instituce MusicArte, s níž úspěšně připravil již 26 koncertních sezón a hudebních festivalů.
Francesco Ferrarini (violoncello) studoval na konzervatoři v Rovigu u prof. Simonciniho. Ve studiu pokračoval pod vedením Franca Rossiho a vzdělání si rozšířil na mistrovských kurzech u Maria Brunella. Jeho zájem o historicky poučenou interpretaci ho přivedl k vystoupením se soubory, jako jsou Academy de li Musici, Art of the Arch, I Virtuosi Baroque nebo „The Italian Virtuosi“.

 


Čtvrtek 19. 5. 2011
velký sál Tylova domu
10.00 hodin Gentlemen Singers - výchovný koncert pro školy
Vokální soubor se sídlem v Hradci Králové byl založen v roce 20003 během své krátké historie se zařadil k nevýznamnějším českým hudebním uskupením známým a žádaným u nás i v zahraničí. Zpívá až osmihlasé skladby ve složení 4 tenoři a 4 basy.

 

velký sál Tylova domu
19.00 hodin Gentlemen Singers
V současné době soubor vystupuje ve složení: Jakub Kubín (kontratenor), Martin Ptáček (tenor), Lukáš Merkl (tenor), Radek Mach (tenor), Aleš Malý (baryton), Martin Struna (baryton), Richard Uhlíř (bas) a Václav Kovář (bas). Repertoár souboru zahrnuje období od gregoriánského chorálu až po úpravy moderních populárních melodií, přičemž nejvýznamnější část tvoří vokální tvorba 19. a 20. století, lidové písně z Čech, Moravy a Slovenska a současné skladby, často zkomponované nebo upravené přímo pro Gentlemen Singers skladateli, s nimiž soubor úzce spolupracuje.

 


Neděle 22. 5. 2011
Kostel sv. Jakuba
19.00 hodin Čeští komorní sólisté
sólista: Vilém Veverka – hoboj
dirigent: Vahan Mardirossian (Francie)
Čeští komorní sólisté mají za sebou už více jak čtyři desetiletí bohaté a úspěšné umělecké činnosti. Sdružení vynikajících instrumentalistů navázalo na působení svého bezprostředního předchůdce, souboru Collegium musicum brunense.
Vilém Veverka je jedním z nejrespektovanějších českých hobojistů. Absolvoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze, navštěvoval kurzy významného francouzského hobojisty Jean-Louis Capezzaliho a poté studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera.
Vahan Mardirossian se narodil v Jerevanu v Arménii. Od roku 1993 žije ve Francii, kde studoval na Pařížské konzervatoři. Ve svých 15 letech byl jmenován šéfdirigentem a hudebním ředitelem Komorního orchestru mládeže v Kulturním centru pro mládež v Arménii. Pravidelně je zván k řízení Arménské filharmonie, Pražského filharmonického orchestru, Libanonské filharmonie. Od září 2010 je šéfdirigentem Symfonického orchestru Caen a hudebním ředitelem a šéfdirigentem Arménského národního komorního orchestru.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Středa 11. 5. 2011 přednáškový sál Centra Bohuslava Martinů
18.00 hod. Pojďme na Martinů fest
Další pořad v rámci přednáškového cyklu Pojďme na Martinů, tentokrát v podobě pozvánky na Martinů fest 2011.
Pořádá o.s. Náš Martinů

Sobota 14. 5. 2011 výstavní sály Centra Bohuslava Martinů
16.00 hod. Vernisáž výstavy Divadlo žije
Výstava, která vás zavede do kouzelného světa divadla Bohuslava Martinů. Rozmanitou operní a baletní tvorbu představí vystavené kostýmové návrhy, nákresy, fotografie… Část výstavy je věnovaná i ochotnickému divadlu v Poličce.
Pořádá Centrum B. Martinů


Pátek 20. 5. 2011 velký výstavní sál Centra Bohuslava Martinů
19.00 hod. Bohuslav Martinů a pantomima
Komponovaný večer s vystoupením mima Radima Vizváry a studentů Hudební a taneční fakulty AMU na motivy skladeb Bohuslava Martinů a přednáškou PhDr. Ladislavy Petiškové na téma Pantomimické umění jako inspirační zdroj tvorby Bohuslava Martinů.
Pořádá Centrum B. Martinů a Pontopolis o.s.

 


Středa 25. 5. 2011 velký sál Tylova domu
17.00 hod. Ozvěny přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“
To nejzajímavější z přehlídky Mládí a B. Martinů a také to, co na přehlídce nezaznělo.
Pořádá ZUŠ B. Martinů ve spolupráci s Tylovým domem.

Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička,
on-line rezervace je možná webových stránkách Tylova domu - http://www.tyluvdum.cz


Volné vstupenky se budou prodávat vždy hodinu před začátkem jednotlivých koncertů.