Město Polička

Městský úřad

Městský úřad Polička

Obrázek radnice

Provozní doba MěÚ Polička
Po 8,00 - 17,00
Út 8,00 - 14,00
St 8,00 - 17,00
Čt 8,00 - 14,00
Pá 8,00 - 13,00
polední pauza - 11,30 - 12,30

Pokladní hodiny:
Po, St 8,00 - 11,00, 12,30 - 16:30
Út, Čt 8,00 - 11,00, 12,30 - 14:00
Pá 8,00 - 11,00

 

Provozní doba podatelny MěÚ Polička
Po 7,00 - 17,00
Út 7,00 - 15,00
St 7,00 - 17,00
Ćt 7,00 - 15,00
Pá 7,00 - 14,00

Úřední dny MěÚ Polička
Po 8,00 - 17,00
St 8,00 - 17,00
polední pauza - 11,30 - 12,30

Občanské průkazy a cestovní doklady
Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Út, Čt 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
Pá 8:00 - 11:30


 

Městský úřad obce s rozšířenou působností a pověřený městský úřad

Městský úřad Polička vykonává na základě zvláštních zákonů přenesenou působnost pro více obcí ve správním obvodu - je úřadem obce s rozšířenou působností a pověřeným městským úřadem. Městský úřad Polička je pověřen výkonem státní správy pro tyto okolní obce:
Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec, KorouhevKvětná, Nedvězí, Oldříš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín.

Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné - 15.8.2019

Dnes dopoledne proběhlo na Městském úřadu Polička jednání ohledně dalšího postupu po zrušení opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné.  Nadále bude probíhat monitorování mikrobiologických ukazatelů v rozsahu krácených rozborů v četnosti každý druhý den. Dále pak budou v četnosti 1 x týdně provedena tři virologická vyšetření na ověření nepřítomnosti norovirů, a to v lokalitách Polička, Pomezí a Květná, a to minimálně na 5-ti odběrných místech. V rámci šetření příčiny znečištění…

Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné je dle KHS v pořádku - 14.8.2019

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje s účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 zrušila opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné – https://www.khspce.cz/zruseni-opatreni-predbezne-povahy-policka-pomezi-a-kvetna/. Opakované odběry prokázaly nezávadnost vody odebírané z veřejného vodovodu. Vodovodní řád bude i nadále napájen výlučně ze zdrojů v Čisté a Sebranicích, které byly od počátku nezávadné. Vrty, ze kterých měla pocházet závadná voda jsou do odvolání nadále odstaveny. Po stanovenou dobu…

Uzavření matriky

Upozorňujeme občany, že v pátek 23.08.2019 bude matrika otevřena pouze od 08.00 do 09.30 hodin, z důvodu zajištění svatebních obřadů.

Zkušební dopravní řešení na ul. Svépomoc

RM města schválila zkušební dopravní režim na ul. Svépomoc.  V ulici dojde k zjednosměrnění směrem od ul. Vrchlického po ul. P. Jilemnického s tím, že úsek od ul. Vrchlického po odbočku k ul. Havlíčkova bude obousměrný. Navržená změna dopravy je prozatím na zkušební dobu 2 měsíců (září, říjen). Poté bude zkušební provoz i za účasti…

Úvodní fotografie ke článku

Vedení Hlinsko – Polička již zásobuje energií region

Dokončena stavba století  vyjádření starosty…

Hlášení rozhlasu - 14.8.2019

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje s účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 zrušila opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné. Opakované odběry prokázaly nezávadnost vody odebírané z veřejného vodovodu. Vodovodní řad bude i nadále napájen výlučně ze zdrojů v Čisté a Sebranicích, které byly od počátku nezávadné. Vrty, ze kterých měla pocházet závadná voda jsou do odvolání nadále odstaveny. Po stanovenou dobu budou v intervalech určených Krajskou hygienickou stanicí z preventivních důvodů…

Úvodní fotografie ke článku

Bohuslav Martinů jinak

Město Polička vlastní nový portrét Bohuslava…

Úvodní fotografie ke článku

Morový sloup v Poličce nominován na cenu Památky děkují - podpořte nás!

Restaurovaný morový sloup na Palackého náměstí…

Úvodní fotografie ke článku

Poděkování paní Aleně Báčové

Ředitelka Tylova domu paní Alena Báčová končí po 15 letech ve své funkci.  Za práci pro město Poličku  a vynikající vedení našeho hlavního kulturního stánku poděkoval paní…

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 13.8.2019

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice budou výsledky z pondělních rozborů vody na mikrobiologické a virologické vyšetření, na kterých zavisí případné odvolání doporučení k převařování pitné vody,  známy nejdříve ve středu 14.8.2019 v odpoledních hodinách.  Vzorky odebrané provozovatelem VHOS na mikrobiologické vyšetření ze dne 12.8.2019 jsou po prvním odečtu (po 12 hodinách) negativní. V rámci zjišťování původu znečištění probíhaly i dnes kamerové prohlídky kanalizace v lokalitě…

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 12.8.2019

Dnes proběhlo na Městském úřadu Polička jednání k aktuální situaci kolem zásobování a kvality pitné vody z veřejného vodovodu v Poličce a obcích Pomezí a Květná.  Kromě vedení obcí se jednání zúčastnili zástupci provozovatele vodovodní sítě společnosti VHOS, a. s., Moravská Třebová, ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko a zástupci…

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 11.8.2019

V pátek 9.8.2019 provedl provozovatel vodovodu VHOS, a.s. další odběry kontrolních vzorků na vodovodní síti města Poličky a obcí Pomezí a Květná. Předběžné výsledky mikrobiologického rozboru těchto vzorků (po 48 hod.) zatím nepotvrdily přítomnost bakteriálních indikátorů fekálního znečištění. Konečné vyhodnocení mikrobiologického rozboru bude zítra.…

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 10.8.2019

Při předběžném odečtu výsledků rozboru vzorků odebraných na síti vodovodů Polička, Pomezí a Květná dne 9.8.2019 nebyly prozatím zaznamenány žádné indikátory bakteriálního ani virologického znečištění. Konečné výsledky budou potvrzeny zítra při odečtu po 48 hodinách. Dnes byly odebrány další vzorky, jejichž konečné vyhodnocení bude známo…

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 9.8.2019

Dnes dopoledne proběhlo na Městském úřadu Polička další jednání k aktuální situaci kolem zásobování a kvality pitné vody z veřejného vodovodu v Poličce a obcích Pomezí a Květná.  Níže uvádíme shrnutí aktuálních poznatků. Konečné výsledky rozborů vzorků vody ze zdroje vrtu V7 a vodovodní sítě na ulici Hegerova v Poličce,…

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 8.8.2019

Zástupci města obdrželi dnes odpoledne protokolární zprávy o výsledcích podrobného laboratorního vyšetření vzorků  odebraných v pondělí ráno 5.8.2019 z vrtu V7 (lokalita Hegerova). Kromě již známého výskytu indikátorových bakterií fekálního původu byl zjištěn výskyt humánních norovirů – viz https://www.khspce.cz/wp-content/uploads/informace-zde.pdf. Provozovatel…

Aktuální informace KHS Pardubického kraje k situaci v zásobování pitnou vodou z veř. vodovodu

Konečné výsledky rozborů vzorků vody ze zdroje veřejného vodovodu V7 a vodovodní sítěna ulici Hegerova vPoličce, které byly KHS oznámeny dnešního dne 8.8.2019 provozovatelem vodovodu, ukazují masivní kontaminaci vody bakteriemi fekálního původu, což nasvědčuje znečištění vody nejpravděpodobněji splaškovou vodou zkanalizace.Doplňující rozbor navíc prokázal přítomnost norovirů, které jsou nejčastějším původcem průjmových onemocnění. Zjištěný vysoký…

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 7.8.2019

Dnes dopoledne proběhlo na Městském úřadu Polička jednání k aktuální situaci kolem zásobování a kvality pitné vody z veřejného vodovodu v Poličce a obcích Pomezí a Květná. Kromě vedení obcí se jednání zúčastnili zástupci provozovatele vodovodní sítě společnosti VHOS, a. s., Moravská Třebová, ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko…

Hlášení rozhlasu dne 7.8.2019

Vážení občané, z předběžných výsledků rozboru vody z vrtu V7 v lokalitě Hegerova byla zjištěna zvýšená hodnota indikátorových bakterií fekálního původu. Ze strany provozovatele VHOS byl vrt V7 odstaven z provozu a následně byl proveden proplach se zvýšeným chlórováním. V tuto chvíli proudí v síti pouze voda ze zdrojů v Čisté…

Informace ke kvalitě pitné vody v Poličce

Dle dnešního sdělení provozovatele vodovodní sítě v Poličce společnosti VHOS a.s., Moravská Třebová, byly v souvislosti se zjištěním zvýšeného výskytu zdravotních komplikací v Poličce, zejména na sídlišti Hegerova a v okolí dne 5. 8. 2019 odebrány vzorky vody na vodovodní síti i ve zdrojích V6 (lokalita Mánesova) a V7 (lokalita Hegerova).…

Hlášení rozhlasu dne 6.8.2019

Upozornění ke kvalitě pitné vody v Poličce Město Polička obdrželo dnes dopoledne od provozovatele vodovodu VHOS, a.s. předběžnou informaci o možném bakteriálním znečištění jednoho z vrtů zásobujících vodovodní řad v Poličce pitnou vodou. Doporučujeme proto až do odvolání pitnou vodu před její konzumací převařovat. Podrobnější návod k převařování vody je na zveřejněn…

Anketa - Liboháj

Vážení občané, milí návštěvníci Liboháje, město Polička letos vyčlenila do svého rozpočtu maximální částku 200 tis. Kč na zpracování studie k využití lesoparku Liboháj. Vedení města vnímá Liboháj jako tradiční místo oddychu a klidného sportovního vyžití pro naše občany s tím, že tento účel by měl být i do…

Úvodní fotografie ke článku

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu startovacímu bytu v majetku města Poličky

Město Polička vyčlenilo v bytových domech v lokalitě Bezručova…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání „zlaté“  Elišce Červené

Za mimořádné atletické úspěchy poblahopřál 15-leté atletce Elišce Červené starosta města Jaroslav Martinů.  Eliška má za sebou opravdu „zlatý“ rok.  Stala se halovou …

Úvodní fotografie ke článku

Jaroslav Teplý – rekordní dárce krve

„Vaše dárcovství považuji za neuvěřitelné novodobé hrdinství,“  tak ocenil pana Teplého starosta města Jaroslav Martinů. „Jsme hrdí, že máme v Poličce člověka, který svým…

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2019, kterou se mění OZV č. 4/2018

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2018  o odchylném vymezení doby nočního klidu Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 13.6. 2019 usnesením č. 23 a) usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 6  zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění…

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2019, kterou se mění OZV č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poličky č.1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých  veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 13.6. 2019 usnesením č. 23 b) usneslo vydat na základě ustanovení  § 10 písm. a)  a § 84…

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. července 2019

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 41892191-38, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička“ uzavřené dne 1. 9. 2017 se Společností pro ČOV Polička, se sídlem Pardubice - Rosice, tvořenou společníky KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice - Rosice,…

Schválené rozpočtové opatření č.5/2019

Schválené rozpočtové opatření č.5/2019

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. 7. 2019

RM schvaluje změnu platového výměru pana Miloše Dempíra, DiS., ředitele příspěvkové organizace hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy. RM schvaluje změnu platového výměru Mgr. Lenky Novotné, ředitelky Masarykovy základní školy Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM změnu platového výměru paní Lenky Červené, Dis., ředitelky Mateřské…

K terénní úpravě nad sjezdovkou

V průběhu roku 2017 se město Polička rozhodlo hledat místo vhodné k ukládání čisté výkopové zeminy z území našeho města. Z několika vytipovaných lokalit v okolí města se ukázala z majetkoprávních a legislativních důvodů (především z hlediska ochrany přírody a krajiny) jako průchozí pouze možnost terénní úpravy výkopovou…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:                     MP/16719/2019                                                           V…

Úvodní fotografie ke článku

Oprava barokních skvostů v Poličce pokračuje

Po několikaletém rozsáhlém restaurování…

Závěrečný účet 2018

v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2018 k 31.12.2018 k 31.12.2018 k UR k 31.12.2017 1 Běžné příjmy 220 938,0 224 151,7 228 937,3 102,1 215 629,8 2       v tom: daňové příjmy 157 765,0 160 603,0 163 911,4 102,1 149 537,9 3    …

Schválené rozpočtové opatření č.4/2019

Schválené rozpočtové opatření č.4/2019

Úvodní fotografie ke článku

Investiční akce našeho města 2019

Jaké stavební akce v Poličce probíhají…

Informace veřejnosti - Poličské strojírny

Informace veřejnosti - STV Group

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 13. června 2019

1. ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, pana Jiřího Hejtmánka a Mgr. Milana  Matouše. 2. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Oldřicha Báču, ověřením paní Marii Kučerovou a pana Petra Šimona. 3. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2018 společně se zprávou o výsledku přezkoumání…

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. června 2019

RM schvaluje rámcovou smlouvu o spolupráci s VUT v Brně, Fakulta architektury, se sídlem Brno, dle důvodové zprávy. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu…

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. června 2019

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 dle důvodové zprávy. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč do veřejné sbírky pořádané městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvek formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019.   RM jmenuje členy…

Nové webové stránky města

Milí uživatelé a návštěvníci internetu, dnes oficiálně spouštíme nové webové stránky našeho města , a to téměř po 11 letech fungování původních, ve své době oceňovaných stránek z roku 2008. Od dubna tohoto roku jste měli možnost nahlížet do pracovní verze, která již pracovala s ostrými daty. Zároveň jste mohli zasílat svoje postřehy,…

Schválené rozpočtové opatření č.3/2019

Schválené rozpočtové opatření č.3/2019

Povodňové plány

Povodňový plán města Poličky Povodňový plán ORP Polička

Zadržování a využití dešťové vody

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi Vás z pozice města Poličky informovat o opatřeních pro  rozumné zachycování dešťové vody a dalších souvisejících věcech v okolní krajině našeho města. Zároveň chci upřesnit vyjádření, která zazněla v několika článcích minulé Jitřenky. Osobně mám za to, že zachycování…

Úvodní fotografie ke článku

Ebes v Poličce

Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem…

Polička se inspiruje nápady studentů architektury

Město Polička přijalo nabídku ke spolupráci s Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně.  Studenti architektury v rámci svých semestrálních prací zpracují předem dohodnutá témata využitelná konkrétně pro naše město. Jedná se např. o návrhy, případně modely a vizualizace možného využití volných ploch a parcel ve městě. Výsledky…

Úvodní fotografie ke článku

Slavnostní křest v rodišti skladatele

Violoncellista Petr Nouzovský si pro křest svého nového…

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Oldřiš

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička ________________________________________________________________________ Spis. zn.:                            MP/04354/2018                                    V…

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Oldřiš po změně č. 1

V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Oldřiš po změně č. 1.

Osvědčení o úspoře emisí 2018

Naše město obdrželo certifikát, od společnosti EKO-KOM, a.s., vypovídající o přínosech recyklace a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití těchto odpadů z města Polička. Z osvědčení vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili celkem 1 001,940 tun tříděného sběru. 1. čtvrtletí 2018 206,205…

Úvodní fotografie ke článku

Originální visutá zahrada vzniká v Poličce

V ulici Šaffova na stěně městské knihovny probíhají…

Úvodní fotografie ke článku

Město Polička má další kulturní památku

Ocelový nýtovaný most z roku 1901 v parku…

Kondolenční prohlášení

Město Polička se tímto připojuje ke společnému kondolenčnímu prohlášení Svazu měst a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv České republiky. Vyjadřujeme tímto upřímnou soustrast rodině tragicky zemřelého místostarosty obce Dražůvky pana Rudolfa Štose. V den pohřbu - sobota 1. 6. 2019 bude vyvěšen černý prapor na budově Městského úřadu Polička. Ing. Naděžda…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. 5. 2019

RM bere na vědomí zprávu o činnosti turistického informačního centra Polička za rok 2018. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 205, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 6. 2019. Výše měsíčního…

OZV 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička - text viz. příloha

OZV 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička - text viz. příloha

Městská výstavba bytových domů na Bezručově ulici z pohledu starosty

Vážení a milí spoluobčané, dovolte i mně z pozice starosty města Poličky napsat několik vět na již zmíněné téma. Věřím, že každý z Vás dobře ví, že naše město od roku 2002 řešilo novou bytovou výstavbu, především celkovou přípravu stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků. Je to téměř k neuvěření, ale parcel pro výstavbu domků jsme za toto…

Výzva ke změně sekání trávníků

Vážení a milí spoluobčané, majitelé zahrad a zahrádek, dovolte mi Vás všechny oslovit s naléhavou výzvou ve věci sekání a udržování travnatých ploch v našem městě. Jsem přesvědčený, že v dnešní době, kdy naše země čelí několikaletému suchu a rychlému vysychání krajiny, je nezbytné hledat všechny možnosti ke zmírnění…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. května 2019

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 40827374-41, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností ode dne 22. 5. 2019, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 18897985-13, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 20. 6. 2019, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje…

Úvodní fotografie ke článku

Studenti poličského gymnázia se v USA neztratili

Starosta města Jaroslav Martinů přivítal delegaci studentů…

Informace o uzavírce z důvodu celkové rekonstrukce okružní křižovatky v Poličce

Informujeme tímto místní občany, že v termínu od 13.5. do 31.8. letošního roku bude probíhat rekonstrukce okružní křižovatky (kruhového objezdu) sil. I/34 se sil. II/360 v Poličce. Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitelem stavby je firma Skanska. Rekonstrukce stávající okružní křižovatky je předpokládána při zachování hlavních parametrů…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 2. května 2019

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Ladislava Scheiba. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením MUDr. Martina Plška a pana Radima Totuška. ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2020 - 2022. ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv…

Střednědobý výhled rozpočtu města Poličky a příspěvkových organizací

Střednědobý výhled rozpočtu města Poličky a příspěvkových organizací

Schválené rozpočtové opatření č.2/2019

Schválené rozpočtové opatření č.2/2019

Úvodní fotografie ke článku

Martinů fest slavnostně zahájen

22. ročník hudebního festivalu Martinů fest byl zahájen…

Vzpomínka na květen 1945

Zveme Vás na tradiční pietní vzpomínkový akt při příležitosti 74. výročí osvobození naší republiky. Setkání se bude konat na Centrálním hřbitově v Poličce dne 8. května od 13:30 hod. Společně tak uctíme památku těch, kteří padli za osvobození naší vlasti. Město Polička

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v majetku města Poličky

Město Polička v současné době dokončuje výstavbu bytových domů. Do nájmu budou přidělovány pouze byty o velikosti 1+kk a 2+kk. Výše nájemného je stanovena na částku 130 Kč/m2. Pokud máte o nájem obecního bytu zájem, doneste nebo zašlete vyplněnou žádost na MěÚ Polička - Odbor správy majetku do 22. května 2019.

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. dubna 2019

a/ RM schvaluje způsob provedení zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje zpracovatele projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ společnost OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy. c/…

Úvodní fotografie ke článku

Děkujeme za fotografie

Další fotografie přicházejí na výzvu…

Úvodní fotografie ke článku

Nové webové stránky města Poličky

Milí uživatelé internetu,  město Polička několik měsíců připravuje nové webové stránky, které by měly po mnoha letech nahradit ty stávající, dnes již technicky i obsahově nevyhovující.…

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. dubna 2019

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se společností PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách…

Úvodní fotografie ke článku

Vše připraveno pro stavbu dalších domů

Na začátku dubna byla dokončena 3. etapa přípravy infrastruktury…

Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Pomezí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička   Spis. zn.: MP/12876/2018   V Poličce, dne 10. 04. 2019     Č.j.: MP/09894/2019/OÚPRaŽP/VeM             Opr.…

Úvodní fotografie ke článku

Největší základnu slalomových skejťáků najdete v Poličce

Úspěšní reprezentanti poličského skatu se sešli se starostou města Poličky, který jim poblahopřál k velkým úspěchům minulé sezóny.  Pro Sk8 Slalom Polička byl rok 2018 velice úspěšný.…

Schválené rozpočtové opatření č.1/2019

Schválené rozpočtové opatření č.1/2019

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 4. dubna 2019

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Jitku Bidlovou, Mgr. Milana Matouše a MUDr. Martina Plška. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Markétu Šafářovou a Jiřího Hejtmánka. ZM souhlasí s návrhem výše vypořádání požadavků zhotovitele na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. dubna 2019

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 201, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 4. 2019 dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.247 Kč/měsíc. RM schvaluje doplnění náhradníků komise pro otevírání…

Ročenka 2018

Ročenka města Poličky 2018 k zhlédnutí zde.    

OZV 1/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 28. února 2019 usnesením č. 7  usneslo vydat na základě ustanovení §  10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Článek 1 Úvodní…

Úvodní fotografie ke článku

Jára Cimrman, Igráček i Lichožrouti se na Vás těší v Poličce!

Poličské muzeum Vás zve na velmi zajímavé…

Úvodní fotografie ke článku

Děkujeme za fotografie

První fotografie přicházejí na výzvu města…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. března 2019

RM potvrzuje Mgr. Lenku Novotnou ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Masarykova základní škola Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje změnu platového výměru paní Jany Žďárové, ředitelky Školní jídelny Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPS „Penzion“…

Schválený rozpočet 2019

  Schválený rozpočet v tis.Kč Ř.č. Text 2019 1 Běžné příjmy 232 832,0 2      v tom: daňové příjmy 164 020,0 3      nedaňové příjmy 68 812,0 4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 24 683,2 5 Kapitálové příjmy 60 066,0 6 Kapitálové dotace (investiční…

Poličský demografický vývoj v roce 2018

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, velice rád bych navázal na mé příspěvky uveřejněné v Jitřenkách v letech 2016, 2017 a 2018 a opětovně Vás informoval o demografickém vývoji v roce 2018 v našem městě. Rok 2018 je již v pořadí druhým rokem, kdy se celkový úbytek občanů ve srovnání s minulým dvacetiletím výrazně…

Úvodní fotografie ke článku

Velký zájem o Poličku

Informace o našem městě a okolí, atraktivní výstavy…

Plán svozu komunálního odpadu 2019

Plán svozu komunálního odpadu 2019

Pravidla pro udělování čestného občanství

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém jednání dne 28. 2. 2019 Pravidla pro udělování čestného občanství města Poličky. Pravidla uvedena v příloze.    

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. března 2019

RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000222146 se společností GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, v rámci akce „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“, dle důvodové zprávy.   RM schvaluje zadání projektové dokumentace stavebních…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 28. února 2019

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, PhD., Ing. Štěpána Vlčka a pana Oldřicha Báču.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením paní Marii Kučerovou a pana Miloše Grubhoffera.   ZM schvaluje snížení běžných výdajů o 491,0 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2019 v kapitole…

Rozpočet města Poličky 2019 schválen

Rozpočet města Poličky je schválen, nové zastupitelstvo projednalo a schválilo svůj první rozpočet ve čtvrtek 28. února. Všichni zastupitelé již měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a diskutovat o něm v rámci pracovního zastupitelstva, které proběhlo v lednu. V pondělí 18. února projednal navržený rozpočet i finanční výbor města, který jej doporučil ke schválení. Celkové…

Úvodní fotografie ke článku

Nové domy pro sociální bydlení v Poličce

Zrekonstruovaný dům na ulici 9. května zaujme nápaditou…

Úvodní fotografie ke článku

Rozloučení s Masopustem

Poslední den Masopustu tradičně přišly do budovy městského…

Jak vidíte své město?

Fotíte rádi a máte rádi Poličku ve všech ročních obdobích? Pošlete nám své fotografie památek, přírody, ale i sportovišť či momentek z našeho města a akcí. Fotit a posílat fotografie můžete po celý tento rok na adresu: nsauerova@policka.org.  Posílejte fotografie nejlépe ve formátu JPG, velké soubory raději přes úschovnu. Město Polička připravuje spuštění…

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. února 2019

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Pořízení nového vyvážecího vleku a štípacího stroje - 1. část veřejné zakázky (vyvážecí vlek)“ takto: vybraným dodavatelem je firma AGROCENTRUM ZS, s.r.o., se sídlem Měřín, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku…

Veřejná sbírka na pomoc rodině - ukončena - děkujeme

Veřejná sbírka pro rodinu Luňáčkovu probíhala od 3. ledna 2019 do 27. února 2019 a přinesla 459 574,36 Kč. Město Polička vyhlásilo tuto veřejnou sbírku na pomoc rodině postižené požárem.  28. 12. 2018 zničil požár dům, ve kterém šestičlenná rodina bydlela. Peníze budou převedeny rodině pro účely opravy jejich zničeného domu. Město Polička jako vyhlašovatel sbírky velmi děkuje všem…

Kontaktník města Poličky pro Vás

Čerstvě vydaný kontaktník města Poličky 2019 je v těchto dnech doručován do domácností našeho města a také zdarma k dispozici v informačním centru na Palackého náměstí. Kontaktník 2019 na webových stránkách najdete zde:http://www.policka.org/rocenky/miniRocenka-2019.pdf   Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města