velikost
Dotace - Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ D-22 735 kB
Dotace - Program podpory dítě a volný čas 2022 146 kB
Dotace - Program podpory kultury 2022 136 kB
Dotace - Program podpory prevence kriminality 2022 176 kB
Dotace - Program podpory pro ostatní veřejně prospěšné aktivity 2022 128 kB
Dotace - Program podpory sportu - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů 2022 174 kB
Dotace - Program podpory sportu 2022 142 kB
Dotace - Program podpory v oblasti zdravotně sociální 2022 162 kB
Dotace - Program podpory výchovy a vzdělávání 2022 155 kB
Dotace - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky 2022 301 kB
Dotace - Vypořádání dotace poskytnuté v roce 2022 36 kB
Dotace - Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2022 331 kB
Dotace - Žádost o poskytnutí dotace v roce 2022 53 kB
Odhlášení psa z evidence 24 kB
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu 46 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - pro fyzické osoby přihlášené v obci 27 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - pro vlastníky objektů, ve kterých nemá nikdo nahlášen pobyt 28 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Nápověda
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství 59 kB
Ohlášení ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti místního poplatku z pobytu 45 kB
Ohlášení ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti místního poplatku z pobytu
Nápověda
Žádost o vrácení přeplatku - komunální odpad - osoba přihlášená v obci 28 kB
Žádost o vrácení přeplatku - komunální odpad - vlastník objektu 27 kB