velikost
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Nápověda
Ohlášení ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti místního poplatku z pobytu
Nápověda
Žádost o pronájem/prodej pozemku
Nápověda