Město Polička

Statistika činnosti městské policie Polička za 2020

Obdržené žádosti – 368

Obdržené stížnosti - 187

Počet případů řešených na místě - 2460

Počet odchycených psů – zajišťuje odchytová služba na základě smlouvy Města Poličky

Řízení pod vlivem alkoholu - 1

Přestupky proti majetku – 0

Dopravní přestupky – 205

Počet přestupků postoupených správním orgánům - 263

Přestupky proti veřejnému pořádku – 2

Trestné činy - 2

Převoz do protialkoholní záchytné stanice – 0

Počet doručených písemností na žádost příslušných orgánů - 43

 

Příjmy z činnosti městské policie:

Parkovací karty – 592.200,-Kč

Tržnice – 241.865,-Kč

Uložené pokuty – 72.600,-Kč

Parkovací a vjezdové automaty – 2.031.467,-Kč

Vyhrazená parkovací místa – 60.000,-Kč

 Z činnosti městské policie byla odvedena celková částka ve výši: 1.971.527 ,-Kč