Město Polička

Statistika činnosti městské policie Polička za 2021

Obdržené žádosti – 428

Obdržené stížnosti - 231

Počet případů řešených na místě - 1896

Počet odchycených psů – zajišťuje odchytová služba na základě smlouvy Města Poličky

Řízení pod vlivem alkoholu - 1

Přestupky proti majetku – 1

Dopravní přestupky – 49

Počet přestupků postoupených správním orgánům - 158

Přestupky proti veřejnému pořádku – 2

Trestné činy - 4

Převoz do protialkoholní záchytné stanice – 1

Počet doručených písemností na žádost příslušných orgánů - 48

 

Příjmy z činnosti městské policie:

Parkovací karty – 568.485,-Kč

Tržnice – 264.420,-Kč

Uložené pokuty – 21.100,-Kč

Parkovací a vjezdové automaty – 1.222.779,-Kč

Vyhrazená parkovací místa – 104.000,-Kč

 Z činnosti městské policie byla odvedena celková částka ve výši: 2.180.784 ,-Kč