Město Polička

Statistika městské policie Polička za 2023

Obdržené žádosti – 455

Obdržené stížnosti - 295

Počet případů řešených na místě – 2760

Počet odchycených psů – zajišťuje odchytová smlouva na základě smlouvy Města Poličky

Řízení pod vlivem alkoholu - 0

Přestupky proti majetku – 7

Dopravní přestupky – 209

Počet přestupků postoupených správním orgánům - 93

Přestupky proti veřejnému pořádku – 20

Porušení obecně závažné vyhlášky – 2

Občanské soužití - 2

Trestné činy - 7

Převoz do protialkoholní záchytné stanice – 2

Počet doručených písemností na žádost příslušných orgánů - 62

 

Příjmy z činnosti městské policie:

Parkovací karty – 609.000,-Kč

Tržnice – 284.460,-Kč

Uložené pokuty – 149.300,-Kč

Parkovací a vjezdové automaty – 1.342.867,-Kč

Vyhrazená parkovací místa – 12.000,-Kč

Z činnosti městské policie byla odvedena celková částka ve výši: 2.397.627 ,-Kč