Město Polička

Statistika činnosti městské policie Polička 2022

Obdržené žádosti – 438

Obdržené stížnosti - 295

Počet případů řešených na místě – 2520

Počet odchycených psů – zajišťuje odchytová služba na základě smlouvy Města Poličky

Řízení pod vlivem alkoholu - 1

Přestupky proti majetku – 4

Dopravní přestupky – 210

Počet přestupků postoupených správním orgánům - 129

Přestupky proti veřejnému pořádku – 7

Porušení vyhlášky města - 7

Přestupky občanské soužití - 3

Trestné činy - 7

Převoz do protialkoholní záchytné stanice – 2

Počet doručených písemností na žádost příslušných orgánů - 79

 

Příjmy z činnosti městské policie:

Parkovací karty – 596.000,-Kč

Tržnice – 309.685,-Kč

Uložené pokuty – 104.600,-Kč

Parkovací a vjezdové automaty – 1.225.194,-Kč

Vyhrazená parkovací místa – 69.000,-Kč

 Z činnosti městské policie byla odvedena celková částka ve výši: 2.277.479 ,-Kč