Město Polička

6. Na Bídě

Alternativní průvodce – v roce 2003 vydalo muzeum publikaci autorského kolektivu Kašparová – Junek – Bromová: POLIČKA A OKOLÍ Alternativní průvodce pro alternativní poutníky – a odtud pochází i citát ze záhlaví panelu.

Zánik zemního opevnění – zatímco hlavní hradba s věžemi stojí dodnes a je nepřehlédnutelnou dominantou, další části zanikly. Před hlavní hradbou bylo asi 9 m široké volné zatravněné prostranství (parkán) ohraničené nízkou parkánovou zdí rovnoběžnou s hlavní hradbou. Město na konci 18. století začalo rozprodávat parkány a na nich vznikly malé domky (v této ulici 18) – jejich průčelí stálo v místě bývalé parkánové zdi. Před parkánovou zdí byl původně vodní příkop až 16 m široký, ten byl ale postupně zavážen, takže před novými domky byla dostatečně široká ulička. V r. 1899-1912 byly veškeré zbytky vodních příkopů zatrubněny a změněny na kanalizaci. Před příkopem byl ještě val (v parku částečně zachovaný, zde Na Bídě až na kratičký úsek zcela zaniklý).

Brány byly zbořeny v 1. polovině 19. století, protože jejich úzké průjezdy omezovaly dopravu a rozvoj města. V 90. letech 20. století byl prostor parkánu po zbořených domcích zatravněn, v místě parkánové zdi vysázen živý plot a v místě vodního příkopu byla šedomodrá hladká plocha asfaltu. V r. 2019, opět s ohledem na dopravu a potřebu parkovacích míst, bylo zřízeno parkoviště, které zlikvidovalo zelený pás i živý plot vymezující parcelu parkánu a vysunulo se do plochy bývalého příkopu. ...

Drobná mince na panelu je rakouská, měděná, z r. 1858: 5/10 krejcaru.

(popisky obr.)

Dobové pohlednice