Městský úřad - radnice

Odbor lesního hospodářství

Komplexní hospodaření na lesním majetku města dle lesního hospodářského plánu a zákona o lesích a předpisů souvisejících

 • pěstební činnost (zalesňování, péče o kultury, prořezávky, pročistky, úklid těžebních zbytků)
 • těžební činnost (těžby obnovní, výchovné a nahodilé)
 • školkařská činnost (produkce sazenic smrku ztepilého a jedle bělokoré)
 • prodej dřevní hmoty
 • údržba lesní odvozní sítě
 • údržba meliorační sítě v lesních porostech
 • správa a údržba budov a cest sloužících lesnímu hospodářství
 • barvářské zkoušky
 • posilování rekreační funkce lesa (údržba turistických cest, informační značení a liniové výsadby)
 • zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků
 • certifikace dřevní hmoty (PEFC)
 • členství ve SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR)
 • výroba štípaného palivového dřeva

Webové stránky odboru lesního hospodářství s dalšími informacemi naleznete zde.

 

Kontakty

Ing. Krejčí Radek
Prudká Marie
Bc. Sádovská Jitka